Kategoria: Wszystkie produkty

Spektrometr GAMMA

Spektrometr TDSP jest samodzielnym urządzeniem przeznaczonym do współpracy z sondami scyntylacyjnymi NaI(Tl) z fotopowielaczem. Wyposażony jest w funkcję automatycznej kalibracji i automatycznej stabilizacji widma. Zasilany jest z napięcia 12VDC i pobiera niewielki prąd (poniżej 200mA). W jego skład wchodzą następujące bloki funkcjonalne: zasilacz wysokiego napięcia z układem filtrującym o zadawanym parametrycznie napięciu wyprowadzonym na gnieździe BNC-MHV,

Spektrometr BETA

Do spektrometrii beta oferowany jest spektrometr TDSP wraz z uniwersalną sondą scyntylacyjną SSU-TD z fotopowielaczem wyposażoną w scyntylator promieniowania beta.                         Na życzenie może być dostosowany do współpracy z dowolną inną sondą. Sonda może być umieszczona w ołowianym domku ochronnym (np. DO-1). Zestaw jest wykorzystywany do pomiarów aktywności beta

Spektrometr ALFA

Sonda ALFA-1 służy do pomiaru aktywności promieniowania alfa. Jest ona przeznaczona do współpracy z programem ALFA zainstalowanym na komputerze klasy PC. Program może współpracować z czterema sondami ALFA-1 (poprzez interfejs RS-485).         W górnej części obudowy sondy ALFA-1 znajduje się komora pomiarowa, do której, poprzez zdejmowaną pokrywę, wkładana jest komora scyntylacyjna zawierająca

Zestaw do radiometrii przemysłowej

Zestaw do radiometrii przemysłowej jest urządzeniem przeznaczonym do pomiarów promieniowania jonizującego w warunkach przemysłowych i terenowych. Składa się z sond scyntylacyjnych, z których sygnały są zbierane i przetwarzane przez dedykowane oprogramowanie. Sondy posiadają wbudowany akumulator oraz wyposażone są w system do bezprzewodowej komunikacji z jednostką centralną. Sondy składają się z części radiometrycznej oraz elektronicznej. Są

Mobilna bramka dozymetryczna

Mobilna Bramka Dozymetryczna jest urządzeniem służącym do ciągłego monitoringu promieniowania w miejscu, gdzie występuje przemieszczanie się licznych grup ludności (dworce, lotniska, metro) a także tam gdzie istnieje możliwość skażenia się środkami promieniotwórczymi. Mobilna Bramka Dozymetryczna jest urządzeniem autonomicznym, które może pracować w sieci (wiele takich bramek połączonych ze sobą i ze stanowiskiem operatora). Bramka jest

Stanowisko Dozymetryczne TDSD-09G

Stanowisko dozymetryczne TDSD-09G przeznaczone jest do szybkiej kontroli oraz wykrywania i sygnalizacji powierzchniowych skażeń rąk, nóg i obuwia izotopami promieniotwórczymi alfa, beta i gamma u osób znajdujących się na terenie objętym kontrolą dozymetryczną. Sygnalizator skażeń znajduje zastosowanie w pracowniach izotopowych do pracy z otwartymi źródłami promieniotwórczymi, radiobiologicznych i radiochemicznych, zakładach medycyny nuklearnej oraz w śluzach sanitarno-dozymetrycznych,

Sondy do pomiaru radonu w wodzie i w powietrzu

System pomiaru stężenia radonu przeznaczony jest do jednoczesnego, ciągłego pomiaru stężenia radonu w wielu punktach jednocześnie, zarówno w powietrzu jak i w wodzie. System składa się z sieci sond do pomiaru radonu w powietrzu atmosferycznym, powietrzu glebowym i wodzie. Sondy posiadają wbudowany akumulator oraz wyposażone są w system do bezprzewodowej komunikacji z jednostką centralną. Sondy

Sonda TDSG

Sonda spektrometryczna TDSG i TDSG3 przeznaczona jest do pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki H*(10) promieniowania gamma w warunkach środowiskowych. Służy do szybkiej oceny stanu promieniowania w powietrzu. Jest przeznaczona do stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Sonda prowadzi ciągły i równoległy pomiar przy pomocy liczników Geigera-Müllera oraz przy pomocy detektora scyntylacyjnego NaI(Tl) ze spektrometrem 512 kanałowym. Całość

Stacja TDPMS3

Nowe stacje TDPMS3 są dostarczane do Państwowej Agencji Atomistyki od jesieni 2015 roku. Po przejściu długotrwałych testów eksploatacyjne oraz badań w Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) z siedzibą w Braunschweigu (Niemcy) oraz polskich laboratoriach (np. CLOR) zaczęły być sukcesywnie włączane, w nowych lokalizacjach, do krajowego systemu systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS prowadzącego monitoring radiacyjny kraju dla PAA. W latach 2016 – 2018 pierwsze stacje