Kategoria: Monitoring środowiska

Sieć wczesnego ostrzegania

Monitoring radiacyjny kraju Państwowej Agencji Atomistyki oparty jest na automatycznym, bezobsługowym, systemie wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS (Permanent Monitoring System), dla którego sprzęt i oprogramowanie zostały opracowane i wdrożone przez TD-ELECTRONICS. TD-ELECTRONICS na zlecenie Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), od 2005 roku, prowadzi serwis i konserwację wszystkich krajowych stacji PMS zlokalizowanych w Szczecinie, Koszalinie, Gdyni, Olsztynie, Białymstoku, Lublinie, Sanoku, Krakowie, Wrocławiu, Zielonej

Sonda TDLG/TDLGE

Karta katalogowa: TDLG.pdf TDLG jest inteligentną sondą do ciągłego pomiaru mocy dawki w środowisku, realizowanego na licznikach GM. Jest ona przystosowana do pracy na zewnątrz budynku, w zmiennych warunkach pogodowych. Oferujemy także sondy realizujące dodatkowo pomiar spektrometryczny promieniowania gamma TDSG i TDSG3. Wariant TDLGE – kompaktowa sonda wyposażona w interfejs PoE. Sondy TDLG pracują m. in. w krajowym systemie wczesnego ostrzegania

Sondy do pomiaru radonu w wodzie i w powietrzu

System pomiaru stężenia radonu przeznaczony jest do jednoczesnego, ciągłego pomiaru stężenia radonu w wielu punktach jednocześnie, zarówno w powietrzu jak i w wodzie. System składa się z sieci sond do pomiaru radonu w powietrzu atmosferycznym, powietrzu glebowym i wodzie. Sondy posiadają wbudowany akumulator oraz wyposażone są w system do bezprzewodowej komunikacji z jednostką centralną. Sondy

Sonda TDSG

Sondy TDSG pracują od 2012 w sieci wczesnego ostrzegania IMGW-PIB (9 stacji). W sondy TDSG3 od 2015 roku zostały wyposażone dwie nowe stacje PMS-TDSG3 pracujące w krajowej sieci wczesnego ostrzegania PMS Państwowej Agencji Atomistyki (PAA). Sonda TDSG jest inteligentną sondą do pomiaru: intensywności równoważnika mocy dawki H*(10) w [uSv/h], realizowanego na liczniku GM oraz widma promieniowania gamma, na spektrometrze z detektorem

Stacja TDPMS3

Nowe stacje TDPMS3 są dostarczane do Państwowej Agencji Atomistyki od jesieni 2015 roku. Po przejściu długotrwałych testów eksploatacyjne oraz badań w Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) z siedzibą w Braunschweigu (Niemcy) oraz polskich laboratoriach (np. CLOR) zaczęły być sukcesywnie włączane, w nowych lokalizacjach, dokrajowego systemu systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS prowadzącego monitoring radiacyjny kraju dla PAA. W latach 2016 i 2017 pierwsze stacje TDPMS3