Kategoria: Monitoring środowiska

Sieć wczesnego ostrzegania

Monitoring radiacyjny kraju Państwowej Agencji Atomistyki oparty jest na automatycznym, bezobsługowym, systemie wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS (Permanent Monitoring System), dla którego sprzęt i oprogramowanie zostały opracowane i wdrożone przez TD-ELECTRONICS. TD-ELECTRONICS na zlecenie Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), od 2005 roku, prowadzi wsparcie techniczne systemu PMS oraz serwis i konserw ację wszystkich krajowych 37 Stacji (10 starych Stacji PMS oraz 27

Sonda TDLG/TDLGE

Karta katalogowa: TDLG.pdf TDLG jest inteligentną sondą do ciągłego pomiaru mocy dawki w środowisku, realizowanego na licznikach GM. Jest ona przystosowana do pracy na zewnątrz budynku, w zmiennych warunkach pogodowych. Oferujemy także sondy realizujące dodatkowo pomiar spektrometryczny promieniowania gamma TDSG i TDSG3. Wariant TDLGE – kompaktowa sonda wyposażona w interfejs PoE. Sondy TDLG pracują m. in. w krajowym systemie wczesnego ostrzegania

Sondy do pomiaru radonu w wodzie i w powietrzu

System pomiaru stężenia radonu przeznaczony jest do jednoczesnego, ciągłego pomiaru stężenia radonu w wielu punktach jednocześnie, zarówno w powietrzu jak i w wodzie. System składa się z sieci sond do pomiaru radonu w powietrzu atmosferycznym, powietrzu glebowym i wodzie. Sondy posiadają wbudowany akumulator oraz wyposażone są w system do bezprzewodowej komunikacji z jednostką centralną. Sondy

Sonda TDSG

Sonda spektrometryczna TDSG i TDSG3 przeznaczona jest do pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki H*(10) promieniowania gamma w warunkach środowiskowych. Służy do szybkiej oceny stanu promieniowania w powietrzu. Jest przeznaczona do stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Sonda prowadzi ciągły i równoległy pomiar przy pomocy liczników Geigera-Müllera oraz przy pomocy detektora scyntylacyjnego NaI(Tl) ze spektrometrem 512 kanałowym. Całość

Stacja TDPMS3

Nowe stacje TDPMS3 są dostarczane do Państwowej Agencji Atomistyki od jesieni 2015 roku. Po przejściu długotrwałych testów eksploatacyjne oraz badań w Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) z siedzibą w Braunschweigu (Niemcy) oraz polskich laboratoriach (np. CLOR) zaczęły być sukcesywnie włączane, w nowych lokalizacjach, do krajowego systemu systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS prowadzącego monitoring radiacyjny kraju dla PAA. W latach 2016 – 2020 27 stacji