Polityka jako艣ci ukierunkowana jest na indywidualne potrzeby klienta. Wyznajemy zasad臋, 偶e urz膮dzenie jest dla odbiorcy i jemu ma s艂u偶y膰 oraz spe艂nia膰 wszystkie jego oczekiwania i wymogi wynikaj膮ce ze specyfiki danego obiektu, parametr贸w mierzonego medium oraz przyj臋tych przez u偶ytkownika rozwi膮za艅 organizacyjnych, technologicznych i technicznych.
Od pierwszego kontaktu uzgadniane s膮 wszystkie, nawet najbardziej szczeg贸艂owe, parametry u偶ytkowe urz膮dzenia, warunki zabudowy i szczeg贸艂y oprogramowania. Uzgodnienia trwaj膮 tak d艂ugo, a偶 obie strony maj膮 pewno艣膰 co do jednoznaczno艣ci przyj臋tych rozwi膮za艅.
W TD-ELECTRONICS zosta艂 wdro偶ony "Program zapewnienia jako艣ci", oparty na wymaganiach Ustawy Prawo Atomowe i ISO 9001, zatwierdzony przez DOR PAA. Obejmuje on wszystkie etapy dzia艂alno艣ci zwi膮zane z nara偶eniem na promieniowanie jonizuj膮ce pocz膮wszy od wst臋pnych uzgodnie艅, umowy, poprzez projektowanie, produkcje, testowanie, transport, a偶 do instalowania, uruchomienia, kontroli i badania szczelno艣ci oraz obmiaru dozymetrycznego, stosowania i serwisu u ko艅cowego odbiorcy.
W zakresie ochrony radiologicznej przestrzegane s膮 wszelkie polskie przepisy zawarte w Prawie Atomowym i dokumentach zwi膮zanych.
Przy wdra偶aniu urz膮dze艅 zawieraj膮cych 藕r贸d艂a promieniotw贸rcze stosowana jest zasada ALARA (As Low As Reasonably Achievable), czyli aby potencjalne nara偶enie pracownik贸w by艂o tak niskie, jak to jest realnie mo偶liwe, przy zapewnieniu za艂o偶onych parametr贸w jako艣ci pomiaru, a limity u偶ytkowe by艂y mo偶liwie najni偶sze w stosunku do dawek granicznych.

Program zapewnienia jako艣ci stosowany jest do wszystkich wyrob贸w, tak偶e tych, nie zawieraj膮cych 藕r贸de艂 promieniotw贸rczych.