Rodzaj i aktywno艣膰 藕r贸d艂a promieniowania oraz rodzaj stosowanego pojemnika wybierany jest w zale偶no艣ci od:
  • przyj臋tej metody pomiarowej,
  • zastosowanego detektora,
  • rodzaju mierzonego parametru medium pomiarowego,
  • zakresu pomiarowego,
  • dok艂adno艣ci pomiaru,
  • geometrii pomiaru,
  • koszt贸w realizacji,
  • akceptowalnego poziomu aktywno艣ci 藕r贸d艂a.
Dob贸r 藕r贸d艂a promieniowania, jego aktywno艣ci, pojemnika ochronnego oraz ewentualnych dodatkowych os艂on optymalizowany jest w my艣l zasady ALARA (As Low As Reasonably Acievable), czyli aby potencjalne nara偶enie pracownik贸w by艂o tak niskie jak to jest realnie mo偶liwe, przy zapewnieniu za艂o偶onych parametr贸w jako艣ci pomiaru, a limity u偶ytkowe by艂y mo偶liwie najni偶sze w stosunku do dawek granicznych.

Poni偶sza tabela przedstawia podstawowe w艂asno艣ci 藕r贸de艂 stosowanych najcz臋艣ciej w urz膮dzeniach pomiarowych.241Am

137Cs

60Co

147Pm

85Kr

109Cd

90Sr

X

Rodzaj u偶ywanego promieniowania

纬, 伪

纬, 尾

纬, 尾

x

Okres po艂owicznego zaniku [lat]

458

30

5,3

2,6

10,6

1,273

28,4

----

Energia max () [keV]
224

670

88

610

2180 (Y-90)


Energia kwant贸w () [keV]

59,5

660

1300


Warstwa p贸艂ch艂onna () [mg/cm2]
5

23


90


Warstwa p贸艂ch艂onna w Pb [cm]

0,085

0,76

1,53


Warstwa p贸艂ch艂onna w Fe [cm]

0,22

2,8

3,48


Warstwa p贸艂ch艂onna w wodzie [cm]

3,5

27,5

31


Zakres pomiarowy [g/m2]

40000

4x105

8x105

200

1000


500