W ramach prowadzonego serwisu oferujemy usługi z zakresu Ochrony Radiologicznej:

 • serwis aparatury kontrolno-pomiarowej zawierającej źródła promieniotwórcze:
  • pomiary w środowisku pracy,
  • badanie szczelności źródeł,
 • pomoc i konsultacje w uzyskaniu stosownych zezwoleń w PAA na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące,
 • konsultacje i ekspertyzy urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze,
 • pełnienie zadań Zakładowego Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR-1),
 • szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej,
 • wymianę źródeł promieniotwórczych,
 • montaż, uruchomienie, kompletację dostaw urządzeń i systemów pomiarowych zawierających źródła promieniowania,

Firma "TD-ELECTRONICS Tomasz Dudek" posiada, wydane zgodnie z Ustawą "Prawo Atomowe", przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki zezwolenia:

 • D-17139 - na wykonywanie działalności polegającej na instalowaniu i obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze,
 • D-17158 - na wykonywanie działalności polegającej na produkowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze,
 • D-17161 - na wykonywanie działalności polegającej na obrocie źródłami promieniotwórczymi i urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze.

Właściciel Tomasz Dudek posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR-1 nr 190/2013.

Do celów produkowanych urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz świadczonych usług firma użytkuje:

 • pracownię izotopową klasy "Z" (zezwolenie Prezesa PAA Nr. D-11477),
 • magazyn izotopów (zezwolenie Prezesa PAA Nr. D-11567)

Serwis i usługi z zakresu Ochrony Radiologicznej prowadzony jest zarówno przez ekipy własne jak i autoryzowane firmy zewnętrzne posiadające stosowne uprawnienia.