Zespół elektroniki pomiarowej TDG jest samodzielnym urządzeniem pomiarowym, przeznaczonym do zainstalowania wewnątrz głowicy pomiarowej izotopowych mierników typoszeregu TDI, tuż obok detektora promieniowania.
Zawiera on następujące bloki funkcjonalne:

 • zasilacz wysokiego napięcia do zasilania detektora,
 • elektrometr sygnałowy wraz z torem pomiarowym,
 • system mikroprocesorowy wyposażony w 24-bitowy przetwornik pomiarowy ADC (rozdzielczość 16777216),
 • pomiar temperatury wewnątrz głowicy,
 • wejście czujnika temperatury mierzonego medium,
 • izolowane (2,5 kV) wyjście prądowe 4-20 mA,
 • izolowany (2,5 kV) interfejs szeregowy RS-485 do komunikacji z komputerem lub sterownikiem,
 • specjalizowane oprogramowanie,

TDG zasilany jest z napięcia stałego 24V.
Wyniki pomiaru, dostępne są w postaci analogowej (4-20mA) oraz w postaci cyfrowej (RS-485) (zgodnie z przyjętym protokołem transmisji) i obejmują:

 • aktualną wartość pomiarową (np. gęstość, gramaturę)
 • temperaturę medium,
 • wartość pomiarową z korekcją temperatury (np. gęstość w temperaturze odniesienia)
 • dla celów serwisowych i kalibracyjnych wartość z przetwornika ADC, temperaturę wewnątrz głowicy pomiarowej.

TDG programowany jest poprzez interfejs szeregowy RS-485 np. z oprogramowania TDG zainstalowanego na współpracującym komputerze.
Ustawiane są następujące parametry pracy:

 • zakres wyjścia prądowego 4-20mA,
 • wartość pomiarowa dostępna na wyjściu prądowym,
 • zakres przetwornika miernika,
 • czas próbkowania przetwornika 0,01 - 1 s
 • stała czasowa uśredniania 1-255
 • charakterystyka pracy miernika
 • parametry korekcyjne
 • punkty kalibracyjne - pomiar i zapamiętanie

Parametry pracy i współczynniki kalibracyjne przechowywane są w pamięci Flash/EE.
Dostępne parametry pracy oraz oprogramowanie zależne jest od miernika w którym jest zainstalowany.