gestosc-zMierniki gęstości typu TDI-xx-GZ (gęstościomierze lub stężeniomierze) przeznaczone są do pomiaru gęstości lub stężenia mediów płynnych i zawiesin w zbiornikach. Wykorzystują one absorpcyjną metodę pomiaru.
Głowicę pomiarową gęstościomierza lub stężeniomierza tworzy układ zespołów źródła i detektora promieniowania zainstalowany na odpowiedniej konstrukcji mechanicznej. Mogą być one zainstalowane w następującej konfiguracji:
  • zespoły źródła i głowicy są zanurzone wewnątrz zbiornika
  • zespoły źródła i głowicy są zainstalowane na zewnątrz zbiornika (na cięciwie lub miejscu zagięcia zbiornika,
  • zespół źródła zainstalowany jest wewnątrz, a zespół detektora na zewnątrz zbiornika,
  • zespół źródła zainstalowany jest na zewnątrz, a zespół detektora wewnątrz zbiornika,

Mocująca konstrukcja mechaniczna gęstościomierza zapewnia zachowanie stałej odległości między źródłem i detektorem. Mierzone medium pomiarowe musi całkowicie wypełniać przestrzeń między zespołem źródła i detektora w zbiorniku.
W zależności od grubości ścianki zbiornika, odległości między źródłem i detektorem, rodzaju i gęstości mierzonego medium oraz wymaganych parametrów metrologicznych miernika dobierane jest odpowiednie źródło promieniowania, jego aktywność, pojemnik ochronny oraz rodzaj detektora.

Głowica pomiarowa wyposażona jest w zespół elektroniki TDG.
Wynik pomiaru grubości lub gramatury dostępny jest w postaci:
  • analogowej (4-20mA)
  • cyfrowej (RS-485)

Wyniki pomiarów mogą być wizualizowane i archiwizowane na współpracującym komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem TDG.
W zależności od grubości i rodzaju materiału wstęgi mierzonego medium oraz wymaganych parametrów metrologicznych miernika dobierane jest odpowiednie źródło promieniowania, jego aktywność, pojemnik ochronny oraz rodzaj detektora.
Mierniki TDI-xx-GZ spełniają wszelkie wymogi "Prawa atomowego", a TD-ELECTRONICS posiada zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na ich produkcję (D-17158) instalację i obsługę (D-17139) oraz obrót (D-17161).