TrawersTrawers

Mechanizm trawersu (skanera) umożliwia synchroniczne przemieszczanie się układu źródło-głowica, w poprzek produkowanej wstęgi, między zadanymi parametrycznie punktami

zawracania.Trawersujący Miernik Profilu Grubości TDI-xx-GT przeznaczony jest do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru profilu grubości folii, papieru, blach (w zależności od zastosowanego źródła promieniowania). Wykorzystuje on absorpcyjną metodę pomiaru. Źródło promieniotwórcze umieszczone jest pod , a zespół detektora nad mierzoną wstęgą materiału.

Wyniki pomiaru wizualizowane są w postaci profili bieżących, średnich oraz archiwalnych na komputerze z ekranem dotykowym (12"-19").TDGTprofilPoszczególne słupki pomiarowe profilu odpowiadają punktom regulacyjnym maszyny.
Wszystkie parametry pracy, izotopowego grubościomierza (gramaturomierza), powiązane z wyborem rodzaju mierzonego materiału, są zadawane i zapamiętywane w komputerze.

Na ruchomej części trawersującej (skanerze miernika) mogą zostać umieszczone dodatkowe głowice pomiarowe mierzące profil żądanych parametrów mierzonego medium:

  • wilgotności przy pomocy (analiza spektralna w zakresie IR),
  • składu procentowego (analiza spektralna w zakresie IR),
  • koloru i nasycenia barwy (analizator koloru RGB),
  • analizy jednorodności wstęgi produkowanego medium.

Miernik może sygnalizować przekroczenie zadanych poziomów ostrzegawczych i alarmowych akustycznie lub optycznie.


Miernik, w zależności od potrzeb, może sterować:

  • położeniem walców kalandra (unoszeniem i ukosowaniem),
  • zaworem nadawy masy papierniczej,
  • regulacją szczeliny wypływu masy (np. poprzez strefowe grzanie)Trawers-archiwum

Dane pomiarowe archiwizowane są na dysku komputera, wraz z nazwą materiału i numerem partii produkcyjnej. Dane mogą być wyświetlane na tym lub innym komputerze w postaci "wykresu dywanowego", wybranego profilu poprzecznego lub wzdłużnego oraz diagramu rozkładu grubości w zadanym przedziale.Szerokość trawersowania, zakres pomiarowy, warunki zabudowy, parametry i sposoby sterowania oraz funkcje i szczegóły oprogramowania są zawsze uzgadniane indywidualnie i dostosowywane do potrzeb odbiorcy.

Mierniki TDI-xx-GT spełniają wszelkie wymogi "Prawa atomowego", a TD-ELECTRONICS posiada zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na ich produkcję (D-17158) instalację i obsługę (D-17139) oraz obrót (D-17161).

Zobacz też: Trawersujący Miernik Profilu Grubości w podczerwieni TDIR