Izotopowe Wagi Taśmociągowe TDI-xx-WA są to mierniki przeznaczone do pomiaru masy mediów sypkich, transportowanych przenośnikami taśmociągowymi. Wykorzystują one absorpcyjną metodę pomiaru.Izotopowa Waga Taśmociągowa
Głowicę pomiarową stanowi nieruchoma rama umiejscowiona w poprzek ruchomego taśmociągu. Na ramie nad taśmociągiem zainstalowane są źródła (źródło) promieniowania w odpowiednim pojemniku. Pod taśmociągiem zainstalowany jest detektor liniowy.
Wiązka promieniowania jest skolimowana w postaci wachlarzowej tak aby obejmowała tylko powierzchnię czynną detektora.
W zależności od szerokości taśmociągu oraz ilości i rodzaju materiału na taśmie dobierane jest odpowiednie źródło promieniowania, jego aktywność, pojemnik ochronny oraz rodzaj detektora.
Sygnał z detektora po przetworzeniu w układach elektronicznych i przeliczeniu pozwala uzyskać wynik w [kg/m]. Po przemnożeniu przez liczbę metrów przemieszczonej taśmy, odczytywanych z impulsatora, obliczana jest sumaryczna masa jaka została przetransportowana taśmociągiem.

Wyniki pomiarów mogą być wizualizowane i archiwizowane na współpracującym komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem. Program izotopowej wagi taśmociągowej zainstalowany na komputerze komunikuje się z głowicą wagi poprzez port szeregowy RS-485. Do podstawowych funkcji programu należą:

Program Wagi

  • wyświetlanie i wizualizowanie mierzonych wartości masy, obciążenia chwilowego i prędkości taśmociągu
  • czytanie i wpisywanie parametrów pracy urządzenia,
  • kalibracja,
  • tarowanie.

Wyniki pomiarów masy wyświetlane są na ustawianych parametrycznie, niezależnych licznikach:

  • zmianowym
  • dobowym
  • miesięcznym
  • rocznym
  • głównym (nie zerowanym)
  • Użytkownika (zerowanych na życzenie)

Mierniki TDI-xx-WA spełniają wszelkie wymogi "Prawa atomowego", a TD-ELECTRONICS posiada zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na ich produkcję (D-17158) instalację i obsługę (D-17139) oraz obrót (D-17161).