poziom-lpoziom-pPoziomomierze, Izotopowe Mierniki Poziomu TDI-xx-PL służące do liniowego pomiaru poziomów mediów w zadanym zakresie, natomiast punktowe mierniki poziomu TDI-xx-PP (przekaźniki izotopowe poziomu) służą do sygnalizacji przekroczenia przez mierzone medium zadanego poziomu, w miejscu instalacji głowicy miernika. W miernikach tych mierzone medium całkowicie przesłania (odcina) część wiązki promieniowania. Liniowe (TDI-xx-PL) i punktowe (TDI-xx-PP) mierniki poziomu nie różnią się, co do zasady działania, a jedynie co do kolimacji wiązki promieniowania i długości czynnej detektora.
W niektórych zastosowaniach liniowa detekcja poziomu może być zrealizowana przy pomocy punktowego miernika z ruchomym zespołem detektora, pracującym w układzie nadążnym, który przesuwany jest tak, aby śledzić poziom medium w zbiorniku.
Głowicę pomiarową tworzy układ zespołów źródła i detektora promieniowania zainstalowany na odpowiedniej konstrukcji mechanicznej. Mogą być one zainstalowane w następującej konfiguracji:
  • zespoły źródła i głowicy są zanurzone wewnątrz zbiornika
  • zespoły źródła i głowicy są zainstalowane na zewnątrz zbiornika
  • zespół źródła zainstalowany jest wewnątrz, a zespół detektora na zewnątrz zbiornika,
  • zespół źródła zainstalowany jest na zewnątrz, a zespół detektora wewnątrz zbiornika,
W zależności od grubości ścianki zbiornika, odległości między źródłem i detektorem, rodzaju i gęstości mierzonego medium oraz wymaganych parametrów metrologicznych miernika dobierane jest odpowiednie źródło promieniowania, jego aktywność, pojemnik ochronny oraz rodzaj detektora.

Głowica pomiarowa wyposażona jest w zespół elektroniki TDG.
Wynik pomiaru grubości lub gramatury dostępny jest w postaci:

  • analogowej (4-20mA)
  • cyfrowej (RS-485)

Wyniki pomiarów mogą być wizualizowane i archiwizowane na współpracującym komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem TDG.

Mierniki TDI-xx-PL i TDI-xx-PP spełniają wszelkie wymogi "Prawa atomowego", a TD-ELECTRONICS posiada zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na ich produkcję (D-17158) instalację i obsługę (D-17139) oraz obrót (D-17161).