TDGSerwisOprogramowanie TDG jest instalowane na komputerze PC i służy do współpracy z Zespołem Elektroniki Pomiarowej TDG zainstalowanym w głowicy pomiarowej mierników typoszeregu TDI.

Służy ono do:

 • ustawiania parametrów pracy urządzenia:
  • czasu próbkowania,
  • stałej czasowej,
  • jednostek pomiarowych,
  • uwzględniania lub nie korekcji na temperaturę medium,
  • współczynników i charakterystyki pomiarowej,
  • zakresów wyjścia prądowego,
  • parametrów łącza RS485,
 • inicjowania pomiaru wartości kalibracyjnych,TDGpomiar
 • prowadzenie procesu kalibracji,
 • wizualizacji aktualnych wyników pomiarowych w postaci cyfrowej i graficznej,
 • archiwizacji wyników pomiarowych,
 • wizualizacji zarchiwizowanych wyników pomiarowych w połączeniu z parametrami charakterystycznymi dla medium pomiarowego (np. numeru partii, nazwy produkowanego wyrobu itp.)
 • analizy statystycznej wybranej partii,
Oprogramowanie to może być wzbogacane o funkcje uzgodnione z użytkownikiem i spełniające jego specyficzne wymagania i potrzeby.TDGarch