odbiciowyMierniki TDI-xx-SF wykorzystują do swojej pracy metodę fluorescencyjną. Są one stosowane do analizy procentowej zawartości różnych pierwiastków w medium pomiarowym (np. żelazo, cynk, ołów, nikiel, miedź), a także do pomiaru grubości cienkich powłok pokrywających grubsze podłoża.
W miernikach tych źródło i detektor umieszczone są po tej samej stronie mierzonego medium. Wiązka pierwotna ze źródła promieniowania skierowana jest w kierunku mierzonego medium i jest w nim prawie całkowicie pochłaniana. Detektor jest usytuowany i przysłonięty tak aby wyeliminować docieranie do niego wiązki pierwotnej. Dociera do niego tylko promieniowanie charakterystyczne wzbudzone w pierwiastkach składowych mierzonego medium. W tego typu miernikach zespoły źródła i detektora mogą być rozłączne, ale najczęściej stanowią jeden zespół głowicy pomiarowej.
Głowica pomiarowa zainstalowana jest na odpowiedniej konstrukcji mechanicznej, która zapewnia zachowanie stałego położenia źródła i detektora względem medium pomiarowego. Głowica pomiarowa może być także zanurzona w strudze przepływającego, mierzonego, medium.
Konstrukcja wsporcza, w miernikach ruchomych, zapewnia dodatkowo przemieszczanie się układu źródło-detektor w poprzek mierzonej wstęgi medium pomiarowego (ruch
trawersujący
).
Ze względu na to, że wzbudzone promieniowanie charakterystyczne jest nisko energetyczne, do detektora dociera głównie z obszaru medium położnego tuż przed detektorem, przy doborze geometrii pomiaru, dąży się do tego aby pierwotna wiązka promieniowania obejmowała przede wszystkim ten obszar, a powierzchnia czynna detektora znalazła się jak najbliżej medium.
W zależności od tego jakie pierwiastki zawarte w medium mają być mierzone oraz wymaganych parametrów metrologicznych miernika dobierane jest odpowiednie źródło promieniowania, jego aktywność, materiał przetwornika, pojemnik ochronny oraz rodzaj detektora.

Głowica pomiarowa wyposażona jest w zespół elektroniki TDG.
Wynik pomiaru grubości lub gramatury dostępny jest w postaci:

  • analogowej (4-20mA)
  • cyfrowej (RS-485)

Wyniki pomiarów mogą być wizualizowane i archiwizowane na współpracującym komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem TDG.

Mierniki TDI-xx-SF spełniają wszelkie wymogi "Prawa atomowego", a TD-ELECTRONICS posiada zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na ich produkcję (D-17158) instalację i obsługę (D-17139) oraz obrót (D-17161).