TD-Electronics > Wszystkie produkty > Ochrona radiologiczna > Stanowisko Dozymetryczne TDSD-09G

Stanowisko Dozymetryczne TDSD-09G

Stanowisko dozymetryczne TDSD-09G przeznaczone jest do szybkiej kontroli oraz wykrywania i sygnalizacji powierzchniowych skażeń rąk, nóg i obuwia izotopami promieniotwórczymi alfa, beta i gamma u osób znajdujących się na terenie objętym kontrolą dozymetryczną. Sygnalizator skażeń znajduje zastosowanie w pracowniach izotopowych do pracy z otwartymi źródłami promieniotwórczymi, radiobiologicznych i radiochemicznych, zakładach medycyny nuklearnej oraz w śluzach sanitarno-dozymetrycznych, jako dozymetryczna bramka radiologiczna.

Pomiar skażeń rozpoczyna się samoczynnie po zajęciu stanowiska, a po zakończeniu wyświetlany jest wynik oraz generowany komunikat głosowy. W pozostałym czasie trwa pomiar tła.

Pomiar skażeń dokonywany jest za pomocą okienkowych liczników GM.

 

 

Parametry sondy TDLG:

Liczba sond pomiarowych: 4

GM detektor promieniowania: LND 7313

Liczba detektorów w sondzie rąk/nóg 6/8 szt.

Bieg własny sondy: 0,5 do 0,8 imp/s na licznik

Czas rozdzielczy detektora: < 50 ms

Okienko detektora: mika 1,6 do 2,0 mg/cm2

Powierzchnia sond rąk (S1 i S2): 93,3 cm2 (6 x 15,5cm2)

Powierzchnia sond nóg (S3 i S4): 124 cm2 (8 x 15,5 cm2)

Programowalny próg przekroczenia skażenia i tła

Zakres nastawianych progów tła do 65535 imp/s

TDSD_Przekroczony

Zakres nastawianych progów skażenia do 65535 Bq

Programowalny czas pomiaru sond rąk i nóg:

Tła 1 do 600 s

Skażenia 1 do 20 s

Sygnalizacja nieprawidłowości pomiaru i poziomu skażenia wizualna i głosowa.
 
Opcjonalnie współpraca z komputerem i systemami identyfikacji osób.

TDSD_wynik_OK

 
Temperatura otoczenia: +10°C do +40°C
Wilgotność względna: 10% do 80% Napięcie zasilania: 230V/50 Hz
 
Pobór mocy: 11 W
Wymiary: 400 x 450 x 1180 mm
Ciężar: 27 kg

Karta katalogowa: TDSD-09G