TD-Electronics > Wszystkie produkty > Ochrona radiologiczna > Stanowisko Dozymetryczne TDSD-09G

Stanowisko Dozymetryczne TDSD-09G

Stanowisko dozymetryczne TDSD-09G przeznaczone jest do szybkiej kontroli oraz wykrywania i sygnalizacji powierzchniowych skażeń rąk, nóg i obuwia izotopami promieniotwórczymi alfa, beta i gamma u osób znajdujących się na terenie objętym kontrolą dozymetryczną. Sygnalizator skażeń znajduje zastosowanie w pracowniach izotopowych do pracy z otwartymi źródłami promieniotwórczymi, radiobiologicznych i radiochemicznych, zakładach medycyny nuklearnej oraz w śluzach sanitarno-dozymetrycznych, jako dozymetryczna bramka radiologiczna.

Pomiar skażeń rozpoczyna się samoczynnie po zajęciu stanowiska, a po zakończeniu wyświetlany jest wynik oraz generowany komunikat głosowy. W pozostałym czasie trwa pomiar tła.

Pomiar skażeń dokonywany jest za pomocą okienkowych liczników GM.

Parametry sondy TDLG:

  • Liczba sond pomiarowych: 4
  • GM detektor promieniowania: LND 7313
  • Liczba detektorów w sondzie rąk/nóg 6/8 szt.
  • Bieg własny sondy: 0,5 do 0,8 imp/s na licznik
  • Czas rozdzielczy detektora: < 50 ms
  • Okienko detektora: mika 1,6 do 2,0 mg/cm2
  • Powierzchnia sond rąk (S1 i S2): 93,3 cm2 (6 x 15,5cm2)
  • Powierzchnia sond nóg (S3 i S4): 124 cm2 (8 x 15,5 cm2)
  • Programowalny próg przekroczenia skażenia i tła
  • Zakres nastawianych progów tła do 65535 imp/s
  • Zakres nastawianych progów skażenia do 65535 Bq
  • Programowalny czas pomiaru sond rąk i nóg
    • Tła 1 do 600 s
    • Skażenia 1 do 20 s
  • Sygnalizacja nieprawidłowości pomiaru i poziomu skażenia wizualna i głosowa.
  • Opcjonalnie współpraca z komputerem i systemami identyfikacji osób.
    Parametry pracy
    Temperatura otoczenia: +10°C do +40°C
    Wilgotność względna: 10% do 80% Napięcie zasilania: 230V/50 Hz
    Pobór mocy: 11 W
    Wymiary: 400 x 450 x 1180 mm
    Ciężar: 27 kg
    Karta katalogowa: TDSD-09G