Autor: adminPDS

Mierniki grubości i gramatury

Stacjonarny Izotopowy Miernik Grubości lub Gramatury TDI-xx-GR przeznaczony jest do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru grubości lub gramatury folii, papieru, blach, płyt i tafli (w zależności od zastosowanego źródła promieniowania) bezpośrednio na linii produkcyjnej. Wykorzystuje on absorpcyjną metodę pomiaru. Układ głowicy pomiarowej (źródło-detektor) grubościomierza lub gramaturomierza zainstalowany jest na nieruchomej konstrukcji i dokonuje pomiaru wzdłuż przesuwającej się

TAZAR – Miernik Zawartości Naturalnych Nuklidów

Miernik Zawartości Naturalnych Radionuklidów TAZAR przeznaczony jest do badania stężeń promieniotwórczości naturalnej w materiałach budowlanych, skałach, glebie,  odpadach  przemysłowych. Miernik TAZAR według metodyki zgodnej z Instrukcją 455/2010 ITB oraz Rozporządzeniem z 7.01.2021 (Dz.U. 2021 r, poz.33) do Prawa Atomowego dokonuje: pomiaru wartości stężeń potasu, radu i toru (w Bq/kg), obliczenia wartości współczynnika kwalifikacyjnego I, obliczenia niepewność wyznaczenia wartości wskaźnika I przy poziomie ufności 0,95, obliczenia wartości mocy

Spektrometr TDSP1

Spektrometr GAMMA

Spektrometr TDSP jest samodzielnym urządzeniem przeznaczonym do współpracy z sondami scyntylacyjnymi NaI(Tl) z fotopowielaczem. Wyposażony jest w funkcję automatycznej kalibracji i automatycznej stabilizacji widma. Zasilany jest z napięcia 12VDC i pobiera niewielki prąd (poniżej 200mA). W jego skład wchodzą następujące bloki funkcjonalne: zasilacz wysokiego napięcia z układem filtrującym o zadawanym parametrycznie napięciu wyprowadzonym na gnieździe BNC-MHV,

Spektrometr BETA

Do spektrometrii beta oferowany jest spektrometr TDSP wraz z uniwersalną sondą scyntylacyjną SSU-TD z fotopowielaczem wyposażoną w scyntylator promieniowania beta.                         Na życzenie może być dostosowany do współpracy z dowolną inną sondą. Sonda może być umieszczona w ołowianym domku ochronnym (np. DO-1). Zestaw jest wykorzystywany do pomiarów aktywności beta

Spektrometr ALFA

Sonda ALFA-1 służy do pomiaru aktywności promieniowania alfa. Jest ona przeznaczona do współpracy z programem ALFA zainstalowanym na komputerze klasy PC. Program może współpracować z czterema sondami ALFA-1 (poprzez interfejs RS-485).         W górnej części obudowy sondy ALFA-1 znajduje się komora pomiarowa, do której, poprzez zdejmowaną pokrywę, wkładana jest komora scyntylacyjna zawierająca

Zestaw do radiometrii przemysłowej

Zestaw do radiometrii przemysłowej jest urządzeniem przeznaczonym do pomiarów promieniowania jonizującego w warunkach przemysłowych i terenowych. Składa się z sond scyntylacyjnych, z których sygnały są zbierane i przetwarzane przez dedykowane oprogramowanie. Sondy posiadają wbudowany akumulator oraz wyposażone są w system do bezprzewodowej komunikacji z jednostką centralną. Sondy składają się z części radiometrycznej oraz elektronicznej. Są

Mobilna bramka dozymetryczna

Mobilna Bramka Dozymetryczna jest urządzeniem służącym do ciągłego monitoringu promieniowania w miejscu, gdzie występuje przemieszczanie się licznych grup ludności (dworce, lotniska, metro) a także tam gdzie istnieje możliwość skażenia się środkami promieniotwórczymi. Mobilna Bramka Dozymetryczna jest urządzeniem autonomicznym, które może pracować w sieci (wiele takich bramek połączonych ze sobą i ze stanowiskiem operatora). Bramka jest

Stanowisko Dozymetryczne TDSD-09G

Stanowisko dozymetryczne TDSD-09G przeznaczone jest do szybkiej kontroli oraz wykrywania i sygnalizacji powierzchniowych skażeń rąk, nóg i obuwia izotopami promieniotwórczymi alfa, beta i gamma u osób znajdujących się na terenie objętym kontrolą dozymetryczną. Sygnalizator skażeń znajduje zastosowanie w pracowniach izotopowych do pracy z otwartymi źródłami promieniotwórczymi, radiobiologicznych i radiochemicznych, zakładach medycyny nuklearnej oraz w śluzach sanitarno-dozymetrycznych,

Sondy do pomiaru radonu w wodzie i w powietrzu

System pomiaru stężenia radonu przeznaczony jest do jednoczesnego, ciągłego pomiaru stężenia radonu w wielu punktach jednocześnie, zarówno w powietrzu jak i w wodzie. System składa się z sieci sond do pomiaru radonu w powietrzu atmosferycznym, powietrzu glebowym i wodzie. Sondy posiadają wbudowany akumulator oraz wyposażone są w system do bezprzewodowej komunikacji z jednostką centralną. Sondy