TD-Electronics > Wszystkie produkty > Ochrona radiologiczna > Stanowisko Dozymetryczne TDSD-09G

Stanowisko Dozymetryczne TDSD-09G

Stanowisko dozymetryczne TDSD-09G przeznaczone jest do szybkiej kontroli oraz wykrywania i sygnalizacji powierzchniowych skażeń rąk, nóg i obuwia izotopami promieniotwórczymi alfa, beta i gamma u osób znajdujących się na terenie objętym kontrolą dozymetryczną. Sygnalizator skażeń znajduje zastosowanie w pracowniach izotopowych do pracy z otwartymi źródłami promieniotwórczymi, radiobiologicznych i radiochemicznych, zakładach medycyny nuklearnej oraz w śluzach sanitarno-dozymetrycznych, jako dozymetryczna bramka radiologiczna.

Pomiar skażeń rozpoczyna się samoczynnie po zajęciu stanowiska, a po zakończeniu wyświetlany jest wynik oraz generowany komunikat głosowy. W pozostałym czasie trwa pomiar tła.

Pomiar skażeń dokonywany jest za pomocą okienkowych liczników GM.

Parametry sondy TDLG:

 • Liczba sond pomiarowych: 4
 • GM detektor promieniowania: LND 7313
 • Liczba detektorów w sondzie rąk/nóg 6/8 szt.
 • Bieg własny sondy: 0,5 do 0,8 imp/s na licznik
 • Czas rozdzielczy detektora: < 50 ms
 • Okienko detektora: mika 1,6 do 2,0 mg/cm2
 • Powierzchnia sond rąk (S1 i S2): 93,3 cm2 (6 x 15,5cm2)
 • Powierzchnia sond nóg (S3 i S4): 124 cm2 (8 x 15,5 cm2)
 • Programowalny próg przekroczenia skażenia i tła
 • Zakres nastawianych progów tła do 65535 imp/s
 • Zakres nastawianych progów skażenia do 65535 Bq
 • Programowalny czas pomiaru sond rąk i nóg
  • Tła 1 do 600 s
  • Skażenia 1 do 20 s
 • Sygnalizacja nieprawidłowości pomiaru i poziomu skażenia wizualna i głosowa.
 • Opcjonalnie współpraca z komputerem i systemami identyfikacji osób.
  Parametry pracy
  Temperatura otoczenia: +10°C do +40°C
  Wilgotność względna: 10% do 80% Napięcie zasilania: 230V/50 Hz
  Pobór mocy: 11 W
  Wymiary: 400 x 450 x 1180 mm
  Ciężar: 27 kg
  Karta katalogowa: TDSD-09G