TD-Electronics > Wszystkie produkty > Aparatura laboratoryjna > Spektrometr GAMMA

Spektrometr GAMMA

Spektrometr TDSP1
Spektrometr TDSP1

Spektrometr TDSP jest samodzielnym urządzeniem przeznaczonym do współpracy z sondami scyntylacyjnymi NaI(Tl) z fotopowielaczem. Wyposażony jest w funkcję automatycznej kalibracji i automatycznej stabilizacji widma.
Zasilany jest z napięcia 12VDC i pobiera niewielki prąd (poniżej 200mA).

W jego skład wchodzą następujące bloki funkcjonalne:

 • zasilacz wysokiego napięcia z układem filtrującym o zadawanym parametrycznie napięciu wyprowadzonym na gnieździe BNC-MHV,
 • spektrometryczny przedwzmacniacz ładunkowy o wzmocnieniu 5mV/pC o impedancji wejściowej 50 Ohm z wejściem na gnieździe BNC, przystosowany do impulsów o polaryzacji ujemnej,
 • wzmacniacz spektrometryczny o zadawanym parametrycznie wzmocnieniu zgrubnym i precyzyjnym z układem kształtowania impulsów,
 • dyskryminator progowy zezwalający na przetwarzanie przez analizator tylko impulsów o amplitudzie przekraczającej zadawaną parametrycznie wartość progową,
 • analizator wielokanałowy (512 kanałów) o czasie przetwarzania pojedynczego impulsu około 15 us,
 • system mikroprocesorowy z oprogramowaniem nadzorujący pracę całego urządzenia i realizującym funkcję stabilizacji widma,
 • port szeregowy do współpracy z komputerem RS232 (opcjonalnie RS485).

Spektrometr TDSP może współpracować z Sondami SSU-TD i SSTD2″ SSTD3″ wyposażoną lub nie we własny przedwzmacniacz. Na złączu zasilającym dostępne są stabilizowane napięcia +12V i -12V do zasilania przedwzmacniacza sondy.

Spektrometr TDSP charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • zasilanie z 12V napięcia stałego (10,5 – 14,5V),
 • niewielki pobór prądu (poniżej 200mA),
 • przystosowany do samodzielnej pracy ciągłej,
 • dostarczanie wysokiego napięcia o zadawanej parametrycznie z komputera wartości z zakresu od 500 do 1500 V do zasilania fotopowielacza sondy,
 • wydajność prądowa zasilacza wysokiego napięcia do 300uA,
 • napięcia +12V i -12V do zasilania przedwzmacniacza sondy NaI(Tl) – wyjście zabezpieczone ,
 • ładunkowy przedwzmacniacz spektrometryczny o wzmocnieniu 5mV/pC, przystosowany do impulsów o polaryzacji ujemnej,
 • impedancja wejściowa przedwzmacniacza – 50 Ohm,
 • wzmacniacz spektrometryczny do impulsów o polaryzacji dodatniej o:
  • zadawanym parametrycznie wzmocnieniu zgrubnym (x4, x8, x16, x32)
  • zadawanym parametrycznie wzmocnieniu precyzyjnym (0-4095),
  • układzie pseudo-gaussowskiego kształtowania impulsu o stałej czasowej 1us,
 • funkcja automatycznej kalibracji i ustawiania precyzyjnych parametrów pracy (automatyczny dobór wysokiego napięcia i wzmocnienia tak aby pik 208Tl znalazł się w 450 kanale),
 • funkcja automatycznej stabilizacji widma oparta o śledzenie położenia piku 208Tl w kanale 450,
 • automatyczne zbieranie widm pomiarowych w zadanym parametrycznie czasie (typowo 60s),
 • rozdzielczość 512 kanałów,
 • pojemność pojedynczego kanału – 2 bajty (65535 zliczeń)
 • zadawany parametrycznie dolny próg dyskryminacji,
 • przechowywanie w nieulotnej pamięci parametrów pracy oraz parametrów kalibracyjnych,
 • współpraca z komputerem za pomocą łącza szeregowego RS232 (lub opcjonalnie RS485 – po przestawieniu zworki).

Spektrometr TDSP został umieszczony w obudowie ABS/Al o wymiarach 165x200x50mm.
Na płycie czołowej umieszczono gniazda (od lewej):

 • zasilające (męskie szufladowe 9-cio stykowe),
 • portu szeregowego (żeńskie szufladowe 9-cio stykowe),
 • wysokiego napięcia (BNC-MHV lub opcjonalnie C-5),
 • sygnałowe (BNC).

Pobierz kartę katalogową TDSP