Kategoria: Monitoring środowiska

Stacja TDPMS3

Nowe stacje TDPMS3 są dostarczane do Państwowej Agencji Atomistyki od jesieni 2015 roku. Po przejściu długotrwałych testów eksploatacyjne oraz badań w Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) z siedzibą w Braunschweigu (Niemcy) oraz polskich laboratoriach (np. CLOR) zaczęły być sukcesywnie włączane, w nowych lokalizacjach, do krajowego systemu systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS prowadzącego monitoring radiacyjny kraju dla PAA. W latach 2016 – 2022 34

Sieć wczesnego ostrzegania

Monitoring radiacyjny kraju Państwowej Agencji Atomistyki oparty jest na automatycznym, bezobsługowym, systemie wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS (Permanent Monitoring System), dla którego sprzęt i oprogramowanie zostały opracowane i wdrożone przez TD-ELECTRONICS. Od 2005 roku, prowadzimy wsparcie techniczne całego systemu PMS oraz serwis i konserwację wszystkich krajowych 55 Stacji (5 Stacji PMS oraz nowych 34 Stacji TDPMS3 i 16 TDLGEH). TD-ELECTRONICS od 2015

Sonda TDSG

Sonda spektrometryczna TDSG i TDSG3 przeznaczona jest do pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki H*(10) promieniowania gamma w warunkach środowiskowych. Służy do szybkiej oceny stanu promieniowania w powietrzu. Jest przeznaczona do stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Sonda prowadzi ciągły i równoległy pomiar przy pomocy liczników Geigera-Müllera oraz przy pomocy detektora scyntylacyjnego NaI(Tl) ze spektrometrem 512 kanałowym. Całość

Sonda TDLG/TDLGE

Karta katalogowa: TDLGE(H).pdf TDLGE jest inteligentną sondą do ciągłego pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki H*(10) w [μSv/h] w środowisku, realizowanego na licznikach GM. Sonda wyposażona w interfejs PoE (zasilanie i dane po jednym kablu LAN). Jest ona przystosowana do pracy na zewnątrz budynku, w zmiennych warunkach pogodowych. Oferujemy także sondy realizujące dodatkowo pomiar spektrometryczny promieniowania gamma TDSG

Sondy do pomiaru radonu w wodzie i w powietrzu

System pomiaru stężenia radonu przeznaczony jest do jednoczesnego, ciągłego pomiaru stężenia radonu w wielu punktach jednocześnie, zarówno w powietrzu jak i w wodzie. System składa się z sieci sond do pomiaru radonu w powietrzu atmosferycznym, powietrzu glebowym i wodzie. Sondy posiadają wbudowany akumulator oraz wyposażone są w system do bezprzewodowej komunikacji z jednostką centralną. Sondy