TD-Electronics > Wszystkie produkty > Monitoring środowiska > Sondy do pomiaru radonu w wodzie i w powietrzu

Sondy do pomiaru radonu w wodzie i w powietrzu

System pomiaru stężenia radonu przeznaczony jest do jednoczesnego, ciągłego pomiaru stężenia radonu w wielu punktach jednocześnie, zarówno w powietrzu jak i w wodzie. System składa się z sieci sond do pomiaru radonu w powietrzu atmosferycznym, powietrzu glebowym i wodzie. Sondy posiadają wbudowany akumulator oraz wyposażone są w system do bezprzewodowej komunikacji z jednostką centralną.

Sondy składają się z części radiometrycznej oraz elektronicznej. Są wyposażone w mikrokontrolery sterujące pracą systemów komunikacyjnych oraz kontrolujące prawidłowość działania sondy. Zarządzanie sondami, odbywa się z laptopa przemysłowego lub PDA. Dedykowane oprogramowanie oprócz sterowania pracą sond zapewnia odbieranie, przetwarzanie i przechowywanie zmierzonych wyników pomiarów.

 

 

 

Wyniki pomiarów mogą być przesyłane za pomocą jednego z dwóch kanałów transmisji:

· poprzez sieć WiFi dla krótkich serii pomiarowych (do 48h),

· poprzez sieć GSM i Internet dla pomiarów długookresowych.

Zastosowanie

W instytucjach prowadzących badania środowiskowe powietrza i wody, a także w badaniach geofizycznych oraz do pomiaru zawartości radonu w jaskiniach.

Podstawowe dane techniczne

· Pomiar stężenia radonu w wodzie i powietrzu

· Możliwość pracy ciągłej w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych

· Praca sond w pozycji stojącej lub jako głowica wisząca

· Detektor promieniowania: komora Lucasa (0,17 L )

· Czułość miernika: około 45 (Bq/m3)/(imp/min)

· Zakres pomiaru stężenia radonu: w powietrzu 10 ÷ 1 000 000 Bq/m3, w wodzie: 5 ÷ 1 000 000 Bq/L

· Zarządzanie pracą sondy z laptopa lub PDA

· Odbieranie wyników pomiarów z sond za pomocą bezprzewodowej komunikacji (WiFi, GSM) lub po złączu RS

· Zasilanie: wbudowany akumulator umożliwiający ciągłą pracę sond przez 10-14 dni (czas zależny od częstotliwości i rodzaju bezprzewodowej komunikacji). Możliwość podłączenia zasilania z baterii słonecznych

· Zakres temperatur pracy: pomiar radonu w powietrzu: –10 ÷ +40 oC, pomiar radonu w wodzie: 0 ÷ +40 oC

· Wymiary gabarytowe i masa: średnica – ø9 cm (z antenami ø12), długość – 63 cm, waga – 7 kg

Projekt Sond do Pomiaru Radonu w Wodzie i Powietrzu został wykonany przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Nowa generacja inteligentnych urządzeń radiometrycznych z bezprzewodową teletransmisją informacji” (UDA-POIG.01.03.01-14-065/08).

Firma TD- ELECTRONICS na podstawie umów licencyjnych nr 98 i 99/025/2012 zawartych w dniu 14.08.2012 z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej posiada wyłączne prawa do produkcji i sprzedaży Sond do Pomiaru Radonu w Wodzie i Powietrzu.