Firma „TD-ELECTRONICS Tomasz Dudek” posiada, wydane zgodnie z Ustawą „Prawo Atomowe”, przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki zezwolenia:

  • D-17139 – na wykonywanie działalności polegającej na instalowaniu i obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze,
  • D-17158 – na wykonywanie działalności polegającej na produkowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze,
  • D-17161 – na wykonywanie działalności polegającej na obrocie źródłami promieniotwórczymi i urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze.

Właściciel Tomasz Dudek posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR-1 nr 157/2018.

Do celów produkowanych urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz świadczonych usług firma użytkuje:

  • pracownię izotopową klasy „Z” (zezwolenie Prezesa PAA Nr. D-11477),
  • magazyn izotopów (zezwolenie Prezesa PAA Nr. D-11567)