TD-Electronics > Wszystkie produkty > Ochrona radiologiczna > Zestaw do radiometrii przemysłowej

Zestaw do radiometrii przemysłowej

Zestaw do radiometrii przemysłowej jest urządzeniem przeznaczonym do pomiarów promieniowania jonizującego w warunkach przemysłowych i terenowych. Składa się z sond scyntylacyjnych, z których sygnały są zbierane i przetwarzane przez dedykowane oprogramowanie. Sondy posiadają wbudowany akumulator oraz wyposażone są w system do bezprzewodowej komunikacji z jednostką centralną.

Sondy składają się z części radiometrycznej oraz elektronicznej. Są wyposażone w mikrokontrolery sterujące pracą systemów komunikacyjnych oraz kontrolujące prawidłowość działania sondy. Zarządzanie sondami, odbywa się z laptopa przemysłowego lub PDA. Dedykowane oprogramowanie oprócz sterowania pracą sond zapewnia odbieranie, przetwarzanie i przechowywanie zmierzonych wyników pomiarów.

 

 

 

Komunikacja za pomocą modułu WiFi pomiędzy sondą pomiarową a komputerem odbywa się, gdy odległość pomiędzy nimi nie przekracza 300 m., Gdy odległość pomiędzy nimi jest większa niż 300 m wówczas stosowany jest moduł GSM wykorzystujący dostęp do Internetu przy wykorzystaniu telefonii komórkowej GSM. W takim przypadku wyniki pomiarów są przesyłane bezpośrednio do Internetu i mogą być prezentowane w dowolnym miejscu. Dane za pośrednictwem łącza GSM mogą być też przesyłane do jednostki centralnej (komputera). Gdy sonda pomiarowa znajduje się np. w grotach podziemnych, gdzie nie jest możliwe użycie komunikacji bezprzewodowej (tłumienie sygnału radiowego) sonda pomiarowa komunikuje się za pomocą przewodowego łącza szeregowego RS485 ze stacją przekaźnikową RS-GSM a ta z kolei łączy się bezprzewodowo z Internetem. Do stacji przekaźnikowej może być podłączonych do dziewięciu sond pomiarowych. Jednostka centralna (komputer PC) wyposażona w moduł komunikacji WiFi oraz w dostęp do sieci Internet a także w odpowiednie oprogramowanie sprawuje nadzór nad systemem monitoringu (programowanie sond pomiarowych), dokonuje prezentacji wyników pomiaru. Dane mogą być magazynowane w internetowej bazie danych (BD) jak i na komputerze (PC).

Rys_4

Parametry użytkowe zestawu do radiometrii przemysłowej

· Pomiar promieniowania X lub gamma w otoczeniu sond dla energii kwantów powyżej 50 keV

· Możliwość pracy ciągłej z izotopami promieniotwórczymi 60Co, 137Cs lub 241Am w urządzeniach przemysłowych i laboratoryjnych

· Możliwość pracy sond w każdej pozycji (pion, poziom) również jako głowica wisząca w warunkach przemysłowych i terenowych

· Powierzchnia czynna (rejestrująca kwanty promieniowania): czołowa ok. 20cm2, boczna ok. 25cm2

· Wydajność zliczeń sond dla izotopu 137Cs ≥ 20% (źródło 10 µCi w odległości 10 cm od czoła sondy), przy tle ok. 30 imp/s

· Wydajność zliczeń sond dla izotopu 60Co ≥ 40% (źródło 1 µCi w odległości 10 cm od czoła sondy), przy tle ok. 15 imp/s

· Zarządzanie pracą sondy z laptopa lub PDA

· Odbieranie wyników pomiarów z sond za pomocą bezprzewodowej komunikacji (WiFi, GSM) lub po złączu RS

· Zasilanie: wbudowany akumulator umożliwiający ciągłą pracę sond przez 10-14 dni (czas zależny od częstotliwości i rodzaju bezprzewodowej komunikacji). Możliwość podłączenia zasilania z baterii słonecznych

· Zakres temperatur pracy –10 ÷ +40 oC

· Wymiary gabarytowe i masa: średnica – ø9 cm (z antenami ø12), długość – 63 cm, waga – 7 kg

Projekt Zestawu do Radiometrii Przemysłowej został wykonany przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Nowa generacja inteligentnych urządzeń radiometrycznych z bezprzewodową teletransmisją informacji” (UDA-POIG.01.03.01-14-065/08)


Firma TD- ELECTRONICS na podstawie umowy licencyjnej nr 96/023/2012 zawartej w dniu 14.08.2012 z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej posiada wyłączne prawa do produkcji i sprzedaży Zestawu do Radiometrii Przemysłowej.