Kategoria: Ochrona radiologiczna

Zestaw do radiometrii przemysłowej

Zestaw do radiometrii przemysłowej jest urządzeniem przeznaczonym do pomiarów promieniowania jonizującego w warunkach przemysłowych i terenowych. Składa się z sond scyntylacyjnych, z których sygnały są zbierane i przetwarzane przez dedykowane oprogramowanie. Sondy posiadają wbudowany akumulator oraz wyposażone są w system do bezprzewodowej komunikacji z jednostką centralną. Sondy składają się z części radiometrycznej oraz elektronicznej. Są

Mobilna bramka dozymetryczna

Mobilna Bramka Dozymetryczna jest urządzeniem służącym do ciągłego monitoringu promieniowania w miejscu, gdzie występuje przemieszczanie się licznych grup ludności (dworce, lotniska, metro) a także tam gdzie istnieje możliwość skażenia się środkami promieniotwórczymi. Mobilna Bramka Dozymetryczna jest urządzeniem autonomicznym, które może pracować w sieci (wiele takich bramek połączonych ze sobą i ze stanowiskiem operatora). Bramka jest

Stanowisko Dozymetryczne TDSD-09G

Stanowisko dozymetryczne TDSD-09G przeznaczone jest do szybkiej kontroli oraz wykrywania i sygnalizacji powierzchniowych skażeń rąk, nóg i obuwia izotopami promieniotwórczymi alfa, beta i gamma u osób znajdujących się na terenie objętym kontrolą dozymetryczną. Sygnalizator skażeń znajduje zastosowanie w pracowniach izotopowych do pracy z otwartymi źródłami promieniotwórczymi, radiobiologicznych i radiochemicznych, zakładach medycyny nuklearnej oraz w śluzach sanitarno-dozymetrycznych,