TD-Electronics > Wszystkie produkty > Monitoring środowiska > Sieć wczesnego ostrzegania

Sieć wczesnego ostrzegania

Monitoring radiacyjny kraju Państwowej Agencji Atomistyki oparty jest na automatycznym, bezobsługowym, systemie wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS (Permanent Monitoring System), dla którego sprzęt i oprogramowanie zostały opracowane i wdrożone przez TD-ELECTRONICS.
TD-ELECTRONICS na zlecenie Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), od 2005 roku, prowadzi wsparcie techniczne systemu PMS oraz serwis i konserwację wszystkich krajowych 37 Stacji (6 starych Stacji PMS oraz 31 nowych Stacji TDPMS3).

Sonda TDPMS3
Sonda TDPMS3 z sieci PAA

TD-ELECTRONICS od 2015 roku dostarczył do Państwowej Agencji Atomistyki 33 stacje nowej generacji TDPMS3 . 32 z nich zostało zainstalowane i pracują w krajowej sieci wczesnego ostrzegania PMS Państwowej Agencji Atomistyki. Pozostałe niebawem zostaną włączone w nowych lokalizacjach, jako kolejne stacje systemu PMS.

PAA bieżąca mapa radiologiczna

Na podstawie pomiarów ze stacji PMS i TDPMS3, na stronie internetowej PAA, prezentowane są, aktualizowana na bieżąco, wartości mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania gamma  H*(10).

Dane o mocy dawki [nSv/h], widmie promieniowania gamma, intensywności opadów i temperaturze z wszystkich stacji pomiarowych są mierzone i transmitowane automatycznie poprzez stacjonarną sieć Internetową (VPN) oraz komórkową do PAA (co godzinę w sytuacji normalnej i co 10 minut w sytuacji awaryjnej). Dane te są analizowane na bieżąco w całodobowym Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR) PAA a także wysyłane automatycznie do odpowiednich instytucji unijnych w ramach systemu EURDEP i RPMB.

Dane z bazy PMS w PAA są na bieżąco, automatycznie, pobierane do europejskiej bazy wymiany danych radiologicznych EURDEP (EUropean Radiological Data Exchange Platform) i są dostępne na stronie tej organizacji.

Sonda TDSG z sieci IMGW
EURDEP bieżąca mapa radiologiczna

Do EURDEP trafiają także dane z dostarczonych i zainstalowanych przez TD-ELECTRONICS w 2012 roku, sond TDSG pracujących w sieci IMGW (zlokalizowanych w Warszawie, Gdyni, Mikołajkach, Włodawie, Lesku, Zakopanem, Legnicy, Gorzowie Wielkopolskim, Świnoujściu).

Niebawem sieć PMS zostanie rozszerzona o nowe lokalizacje z zainstalowanymi, sprzedanymi przez TD-ELECTRONICS do PAA w 2022 roku 16 sondami TDLGEH wyposażonymi tylko w tor mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania gamma  H*(10) opartego na licznikach GM (bez toru spektrometrycznego i meteo).