TD-Electronics > Wszystkie produkty > Monitoring środowiska > Sieć wczesnego ostrzegania

Sieć wczesnego ostrzegania

Monitoring radiacyjny kraju Państwowej Agencji Atomistyki oparty jest na automatycznym, bezobsługowym, systemie wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS (Permanent Monitoring System), dla którego sprzęt i oprogramowanie zostały opracowane i wdrożone przez TD-ELECTRONICS.
TD-ELECTRONICS na zlecenie Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), od 2005 roku, prowadzi wsparcie techniczne systemu PMS oraz serwis i konserw

PAA bieżąca mapa radiologiczna

ację wszystkich krajowych 37 Stacji (6 starych Stacji PMS oraz 31 nowych Stacji TDPMS3).

Sonda TDPMS3
Sonda TDPMS3 z siaci PAA

TD-ELECTRONICS od 2015 roku dostarczył do Państwowej Agencji Atomistyki 33 stacje nowej generacji TDPMS3 . 31 z nich zostało zainstalowane i pracują w krajowej sieci wczesnego ostrzegania PMS Państwowej Agencji Atomistyki. Pozostałe niebawem zostaną włączone w nowych lokalizacjach, jako kolejne stacje systemu PMS.

Na podstawie pomiarów ze stacji PMS i TDPMS3, na stronie internetowej PAA, prezentowane są, aktualizowana na bieżąco, wartości mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania gamma  H*(10).

Dane o mocy dawki [nSv/h], widmie promieniowania gamma, intensywności opadów i temperaturze z wszystkich stacji pomiarowych są mierzone i transmitowane automatycznie poprzez stacjonarną sieć Internetową (VPN) oraz komórkową do PAA (co godzinę w sytuacji normalnej i co 10 minut w sytuacji awaryjnej). Dane te są analizowane na bieżąco w całodobowym Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR) PAA a także wysyłane automatycznie do odpowiednich instytucji unijnych w ramach systemu EURDEP i RPMB.

EURDEP bieżąca mapa radiologiczna

Dane z bazy PMS w PAA są na bieżąco, automatycznie, pobierane do europejskiej bazy wymiany danych radiologicznych EURDEP (EUropean Radiological Data Exchange Platform) i są dostępne na stronie tej organizacji.

Sonda TDSG z sieci IMGW

 

Do EURDEP trafiają także dane z dostarczonych i zainstalowanych przez TD-ELECTRONICS w 2012 roku, sond TDSG pracujących w sieci IMGW (zlokalizowanych w Warszawie, Gdyni, Mikołajkach, Włodawie, Lesku, Zakopanem, Legnicy, Gorzowie Wielkopolskim, Świnoujściu).

 

TD-ELECTRONICS na zlecenie Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), w latach 2005 i 2006 przeprowadził głęboką modernizację sprzętową i programową Stacji PMS (13 sztuk) dostarczonych na początku lat dziewięćdziesiątych przez DanięWówczas w ramach modernizacji w TD-ELECTRONICS została opracowana i wdrożona całkowicie nowa aparatura pomiarowaoprogramowanie stacji oraz oprogramowanie komunikacyjne:

 • TDSP – samodzielny spektrometr 512 kanałowy do współpracy z sondą NaI(Tl),
 • TDLG – samodzielną sondę GM do pomiaru mocy dawki [nSv/h],
 • energooszczędny komputer przemysłowy wraz z oprogramowaniem
 • komunikację podstawową opartą o kanał VPN i Internet
 • komunikację rezerwową opartą o modemy GPRS i własny APN,
 • TDS – samodzielny sterownik spełniający funkcję:
  • pomiaru temperatur z 3 czujników temperatury,
  • zliczanie impulsów z deszczomierza,
  • system alarmowy,
  • system watchdog sterujący zasilaniem komputera, spektrometru, sondy GM i modemu,
  • pomiar napięcia i prądu pobieranego przez system,
 • system buforowego zasilania awaryjnego 12V w skład którego wchodzą:
  • zasilacz buforowy 230/12V,
  • akumulator 12V / 300Ah,

Cały system pobiera prąd 1,3A z 12V, co pozwala na pracę z akumulatora przez 14 dni, w przypadku zaniku zasilania sieciowego.
Zadaniem systemu jest pomiar przez poszczególne stacje PMS oraz przesyłanie zarchiwizowanych danych pomiarowych poprzez Internet (VPN) lub modem do komputera centralnego:

 • Spektrum promieniowania gamma w otoczeniu sondy NaI(Tl),
 • Mocy dawki z sondy opartej o licznik GM,
 • Wielkości opadu z deszczomierza,
 • Temperatur: zewnętrznej, wewnątrz sondy NaJ(Tl) i szafy pomiarowej,

Ze starej stacji PMS pozostały:

 • domek pomiarowy,
 • sonda scyntylacyjna NaI(Tl),
 • deszczomierz,