TD-Electronics > Wszystkie produkty > Monitoring środowiska > Sieć wczesnego ostrzegania

Sieć wczesnego ostrzegania

Monitoring radiacyjny kraju Państwowej Agencji Atomistyki oparty jest na automatycznym, bezobsługowym, systemie wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS (Permanent Monitoring System), dla którego sprzęt i oprogramowanie zostały opracowane i wdrożone przez TD-ELECTRONICS.
Od 2005 roku, prowadzimy wsparcie techniczne całego systemu PMS oraz serwis i konserwację wszystkich krajowych 55 Stacji (5 Stacji PMS oraz nowych 34 Stacji TDPMS3 i 16 TDLGEH).

Sonda TDPMS3
Sonda TDPMS3 z sieci PAA
Mapa monitoringu PAA
Monitoring PAA

TD-ELECTRONICS od 2015 roku dostarczył do Państwowej Agencji Atomistyki 34 stacje nowej generacji TDPMS3 , które zostały zainstalowane i pracują w krajowej sieci wczesnego ostrzegania PMS Państwowej Agencji Atomistyki.

W 2022 TD-ELECTRONICS dostarczył do PAA 16 sond TDLGEH wyposażonymi w tor mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania gamma  H*(10) opartego na licznikach GM (bez toru spektrometrycznego i meteo). TDLGEH są zasilane i komunikują się poprzez LAN PoE. TDLGEH są zainstalowane i pracują w krajowej sieci wczesnego ostrzegania PMS Państwowej Agencji Atomistyki.

Na podstawie pomiarów ze stacji PMS, TDPMS3 i TDLGEH, na stronie internetowej PAA, prezentowane są i aktualizowana na bieżąco, wartości mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania gamma  H*(10).

Dane o mocy dawki [nSv/h], widmie promieniowania gamma, intensywności opadów i temperaturze z wszystkich stacji pomiarowych są mierzone i transmitowane co 10 minut automatycznie poprzez stacjonarną sieć Internetową

EURDEP bieżąca mapa radiologiczna

(VPN) oraz komórkową do PAA. Dane te są analizowane na bieżąco w całodobowym Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR) PAA a także wysyłane

TDLGEH
TDLGEH

automatycznie do odpowiednich instytucji unijnych w ramach systemu EURDEP i RPMB.

Dane z bazy PMS w PAA są na bieżąco, automatycznie, pobierane do europejskiej bazy wymiany danych radiologicznych EURDEP (EUropean Radiological Data Exchange Platform) i są dostępne na stronie tej organizacji.

Sonda TDSG z sieci IMGW

Do sieci wczesnego ostrzegania PAA oraz EURDEP trafiają także dane z dostarczonych i zainstalowanych przez TD-ELECTRONICS w 2012 roku, sond TDSG pracujących w sieci IMGW (zlokalizowanych w Warszawie, Gdyni, Mikołajkach, Włodawie, Lesku, Zakopanem, Legnicy, Gorzowie Wielkopolskim, Świnoujściu).