Kategoria: Wszystkie produkty

Stacja TDPMS3

Nowe stacje TDPMS3 są dostarczane do Państwowej Agencji Atomistyki od jesieni 2015 roku. Po przejściu długotrwałych testów eksploatacyjne oraz badań w Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) z siedzibą w Braunschweigu (Niemcy) oraz polskich laboratoriach (np. CLOR) zaczęły być sukcesywnie włączane, w nowych lokalizacjach, do krajowego systemu systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS prowadzącego monitoring radiacyjny kraju dla PAA. W latach 2016 – 2022 34

Sieć wczesnego ostrzegania

Monitoring radiacyjny kraju Państwowej Agencji Atomistyki oparty jest na automatycznym, bezobsługowym, systemie wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS (Permanent Monitoring System), dla którego sprzęt i oprogramowanie zostały opracowane i wdrożone przez TD-ELECTRONICS. Od 2005 roku, prowadzimy wsparcie techniczne całego systemu PMS oraz serwis i konserwację wszystkich krajowych 55 Stacji (5 Stacji PMS oraz nowych 34 Stacji TDPMS3 i 16 TDLGEH). TD-ELECTRONICS od 2015

Sonda TDSG

Sonda spektrometryczna TDSG i TDSG3 przeznaczona jest do pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki H*(10) promieniowania gamma w warunkach środowiskowych. Służy do szybkiej oceny stanu promieniowania w powietrzu. Jest przeznaczona do stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Sonda prowadzi ciągły i równoległy pomiar przy pomocy liczników Geigera-Müllera oraz przy pomocy detektora scyntylacyjnego NaI(Tl) ze spektrometrem 512 kanałowym. Całość

Sonda TDLG/TDLGE

Karta katalogowa: TDLGE(H).pdf TDLGE jest inteligentną sondą do ciągłego pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki H*(10) w [μSv/h] w środowisku, realizowanego na licznikach GM. Sonda wyposażona w interfejs PoE (zasilanie i dane po jednym kablu LAN). Jest ona przystosowana do pracy na zewnątrz budynku, w zmiennych warunkach pogodowych. Oferujemy także sondy realizujące dodatkowo pomiar spektrometryczny promieniowania gamma TDSG

Sonda SSU-TD

Sonda SSU-TD służy do pomiaru promieniowania α, β i γ przez zastosowanie odpowiednich scyntylatorów. SSU-TD przystosowana jest do instalowania w niej wymiennych scyntylatorów ø40: alfa (SAD-12 D40) beta (SPF-32 D40), gamma (SKG ø40×35 – NaI(Tl)).       Sonda może być także oferowana w postaci scyntybloku z zainstalowanym na stałe scyntylatorem NaI(Tl): 2″ – jako SSTD2″ 3″ –

Typoszereg Izotopowych Mierników TDI

Pomiary Izotopowe realizowane są poprzez mierniki z typoszeregu TDI. Są to mierniki zawierające źródło promieniotwórcze oraz detektor promieniowania jonizującego. W zależności od zastosowanej metody pomiaru, mogą to być mierniki absorpcyjne, odbiciowe (rozproszeniowe) lub fluorescencyjne. Na mierniki typoszeregu TDI firma „TD-ELECTRONICS Tomasz Dudek” posiada, wydane zgodnie z Ustawą „Prawo Atomowe”, przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki zezwolenia:

Mierniki gęstości lub stężenia

Mierniki TDI-xx-OG wykorzystują do swojej pracy metodę rozproszeniową (odbiciową). Stosuje się je przede wszystkim tam, gdzie nie jest możliwe zastosowanie metody absorpcyjnej, gdyż (np. ze względów technologicznych) możliwy jest dostęp do medium pomiarowego tylko z jednej strony. Są one stosowane do pomiaru gęstości, stężenia, grubości a także grubości warstwy pokrycia. W miernikach tych źródło i