TD-Electronics > Wszystkie produkty > Pomiary przemysłowe > Mierniki gęstości lub stężenia

Mierniki gęstości lub stężenia

Mierniki TDI-xx-OG wykorzystują do swojej pracy metodę rozproszeniową (odbiciową).
Stosuje się je przede wszystkim tam, gdzie nie jest możliwe zastosowanie metody absorpcyjnej, gdyż (np. ze względów technologicznych) możliwy jest dostęp do medium pomiarowego tylko z jednej strony.
Są one stosowane do pomiaru gęstości, stężenia, grubości a także grubości warstwy pokrycia.
W miernikach tych źródło i detektor umieszczone są po tej samej stronie mierzonego medium. Wiązka pierwotna ze źródła promieniowania skierowana jest w kierunku mierzonego medium i jest w nim prawie całkowicie pochłaniana. Detektor jest usytuowany i przysłonięty tak aby wyeliminować docieranie do niego wiązki pierwotnej. Dociera do niego tylko niewielka część promieniowania, odbita lub rozproszona przez medium. W tego typu miernikach zespoły źródła i detektora mogą być rozłączne lub stanowić jeden zespół głowicy pomiarowej.
Głowica pomiarowa zainstalowana jest na odpowiedniej konstrukcji mechanicznej, która zapewnia zachowanie stałego położenia źródła i detektora względem poruszającego się medium pomiarowego.
W miernikach ruchomych, konstrukcja wsporcza, zapewnia dodatkowo przemieszczanie się układu źródło-detektor w poprzek mierzonej wstęgi medium pomiarowego (ruch trawersujący) albo wokół rury lub rękawa w przypadku pomiaru grubości ścianki (ruch dookolny).
W zależności od grubości, rodzaju i gęstości mierzonego medium oraz wymaganych parametrów metrologicznych miernika dobierane jest odpowiednie źródło promieniowania, jego aktywność, pojemnik ochronny oraz rodzaj detektora.

Głowica pomiarowa wyposażona jest w zespół elektroniki TDG.
Wynik pomiaru gęstości, grubości lub gramatury dostępny jest w postaci:

  • analogowej (4-20mA)
  • cyfrowej (RS-485)

Wyniki pomiarów mogą być wizualizowane i archiwizowane na współpracującym komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem TDG.
W zależności od grubości i rodzaju materiału wstęgi mierzonego medium oraz wymaganych parametrów metrologicznych miernika dobierane jest odpowiednie źródło promieniowania, jego aktywność, pojemnik ochronny oraz rodzaj detektora.
Mierniki TDI-xx-OG spełniają wszelkie wymogi „Prawa atomowego”, a TD-ELECTRONICS posiada zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na ich produkcję (D-17158) instalację i obsługę (D-17139) oraz obrót (D-17161).