TD-Electronics > Wszystkie produkty > Monitoring środowiska > Sonda TDSG

Sonda TDSG

Sonda spektrometryczna TDSG i TDSG3 przeznaczona jest do pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki H*(10) promieniowania gamma w warunkach środowiskowych. Służy do szybkiej oceny stanu promieniowania w powietrzu. Jest przeznaczona do stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych.

Sonda prowadzi ciągły i równoległy pomiar przy pomocy liczników Geigera-Müllera oraz przy pomocy detektora scyntylacyjnego NaI(Tl) ze spektrometrem 512 kanałowym.

Całość zawarta w kompaktowej obudowie dla warunków środowiskowych typowych dla Polski.

Sondy TDSG pracują od 2012 w sieci wczesnego ostrzegania IMGW-PIB (9 stacji). W sumie dostarczyliśmy 15 takich sond.

Sondy TDSG3″ są podstawowym urządzeniem pomiarowym nowych stacji TDPMS3″ pracujących w krajowej sieci wczesnego ostrzegania PMS Państwowej Agencji Atomistyki (PAA). W latach 2015 – 2020 dostarczyliśmy do PAA 33 stacje TDPMS3″ wyposażonych w Sondy TDSG3″.

Sonda TDSG jest inteligentną sondą do pomiaru:

  • mocy przestrzennego równoważnika dawki H*(10) w [uSv/h], realizowanego na liczniku GM oraz
  • widma promieniowania gamma, na spektrometrze z detektorem scyntylacyjnym NaI(Tl) ø2”x2” (lub  ø3”x3” dla TDSG3).

Jest ona przystosowana do pracy na zewnątrz budynku, w zmiennych warunkach pogodowych. Dane pomiarowe są przesyłane do współpracującego komputera.

Parametry sondy TDSG:

Napięcie zasilające 12 VDC ± 10%
Prąd zasilania ok. 300 mA
Temperatura pracy od -30 oC do +70 oC
Klasa ochronności obudowy IP67
Wymiary sondy ø180 x 450 mm (ø200 x 470 mm dla TDSG3)
Masa ok. 4 kg (ok. 5 kg dla TDSG3)
Komunikacja RS-232, RS-485, LAN (opcjonalnie)
Wewnętrzna pamięć 4 miesiące

Parametry toru mocy dawki (GM):

Zakres pomiarowy 10 nSv/h – 3000 uSv/h (opc. do 2 Sv/h – TDSG3)
Nierównomierność charakterystyki
energetycznej względem Cs-137
od -30% do +67% (w zakresie 35 keV – 2 MeV)
Uchyb pomiarowy ± 10%
Fluktuacje statystyczne ± 10% (dla 100 nSv/h, T=10 min, 2σ)

Parametry toru spektrometrycznego:

Zakres pomiarowy 10 nSv/h – 20 uSv/h (do 5 uSv/h dla TDSG3)
Zakres energetyczny 50 – 3000keV
Spektrometr 512 kanałów, max. 65535 impulsów/kanał
Czas pomiaru parametrycznie (zalecany 60 do 600 sek)
Scyntyblok gamma NaI(Tl) ø2”x2” (ø3”x3” dla TDSG3)

Automatyczna stabilizacja energetyczna widma (analiza piku K-40).
Oprogramowanie do automatycznej identyfikacji nuklidów.

 

Pobierz kartę katalogową TDSG lub TDSG3

Oferujemy także sondy TDLGE i TDLGEH tylko z torem pomiaru mocy dawki (GM), bez toru pomiaru spektrometrycznego, zasilane przez PoE z komunikacją LAN.