TD-Electronics > Wszystkie produkty > Ochrona radiologiczna > Mobilna bramka dozymetryczna

Mobilna bramka dozymetryczna

Mobilna Bramka Dozymetryczna jest urządzeniem służącym do ciągłego monitoringu promieniowania w miejscu, gdzie występuje przemieszczanie się licznych grup ludności (dworce, lotniska, metro) a także tam gdzie istnieje możliwość skażenia się środkami promieniotwórczymi.

Mobilna Bramka Dozymetryczna jest urządzeniem autonomicznym, które może pracować w sieci (wiele takich bramek połączonych ze sobą i ze stanowiskiem operatora). Bramka jest zaopatrzona we własne źródło zasilania celem zapewnienia jej mobilności. Zapewnia zdalne przekazywanie informacji do centrum nadzoru o występującym zwiększeniu tła promieniowania. Wyposażona jest w analizator wielokanałowy, który pozwala ocenić rodzaj wykrytego promieniowania (izotop promieniotwórczy).

Działanie Bramki Dozymetrycznej polega na ciągłym pomiarze wielkosci tła promieniowania. W przypadku jego wzrostu zostaje przesłany komunikat do komputera sterującego ( osoby odpowiedzialnej za monitoring) oraz włączony jest alarm dźwiękowy i świetlny. Jednocześnie włącza się funkcja detekcji rodzaju wykrytego promieniowania.

Parametry użytkowe Mobilnej Bramki Dozymetrycznej

· Pomiar promieniowania X lub gamma w otoczeniu Mobilnej Bramki Dozymetrycznej dla energii kwantów powyżej 50 keV

· Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa po przekroczeniu średniego tła o wielkość odpowiadającą 100 Bq promieniowania X lub gamma (przez około 1s.)

· Obszar detekcji promieniowania wokół Mobilnej Bramki Dozymetrycznej wynosi 2 m i jest zależny od energii i aktywności źródła promieniowania.

· Wyniki pomiarów przekroczeń tła są zachowywane w pamięci Mobilnej Bramki Dozymetrycznej i przekazywane do komputera w momencie nawiązania połączenia pomiędzy bramką a komputerem.

· Wydajność Mobilnej Bramki Dozymetrycznej dla promieniowania Cs-137 wynosi około 50%

· Zarządzanie pracą sondy z laptopa lub PDA

· Zasilanie: wbudowany akumulator umożliwiający ciągłą pracę sond przez 10-14 dni (czas zależny od częstotliwości i rodzaju bezprzewodowej komunikacji). Możliwość podłączenia zasilania z baterii słonecznych

· Zakres temperatur pracy –10 ÷ +40 oC

· Wymiary gabarytowe i masa: średnica – ø33 cm, długość – 104 cm, waga – 40 kg

Projekt Mobilnej Bramki Dozymetrycznej został wykonany przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Nowa generacja inteligentnych urządzeń radiometrycznych z bezprzewodową teletransmisją informacji” (UDA-POIG.01.03.01-14-065/08).

Firma TD- ELECTRONICS na podstawie umowy licencyjnej nr 97/024/2012 zawartej w dniu 14.08.2012 z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej posiada wyłączne prawa do produkcji i sprzedaży Mobilnej Bramki Dozymetrycznej.