Kategoria: Pomiary przemysłowe

Typoszereg Izotopowych Mierników TDI

Pomiary Izotopowe realizowane są poprzez mierniki z typoszeregu TDI. Są to mierniki zawierające źródło promieniotwórcze oraz detektor promieniowania jonizującego. W zależności od zastosowanej metody pomiaru, mogą to być mierniki absorpcyjne, odbiciowe (rozproszeniowe) lub fluorescencyjne. Na mierniki typoszeregu TDI firma „TD-ELECTRONICS Tomasz Dudek” posiada, wydane zgodnie z Ustawą „Prawo Atomowe”, przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki zezwolenia:

Mierniki gęstości lub stężenia

Mierniki TDI-xx-OG wykorzystują do swojej pracy metodę rozproszeniową (odbiciową). Stosuje się je przede wszystkim tam, gdzie nie jest możliwe zastosowanie metody absorpcyjnej, gdyż (np. ze względów technologicznych) możliwy jest dostęp do medium pomiarowego tylko z jednej strony. Są one stosowane do pomiaru gęstości, stężenia, grubości a także grubości warstwy pokrycia. W miernikach tych źródło i

Mierniki grubości i gramatury

Stacjonarny Izotopowy Miernik Grubości lub Gramatury TDI-xx-GR przeznaczony jest do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru grubości lub gramatury folii, papieru, blach, płyt i tafli (w zależności od zastosowanego źródła promieniowania) bezpośrednio na linii produkcyjnej. Wykorzystuje on absorpcyjną metodę pomiaru. Układ głowicy pomiarowej (źródło-detektor) grubościomierza lub gramaturomierza zainstalowany jest na nieruchomej konstrukcji i dokonuje pomiaru wzdłuż przesuwającej się