TD-Electronics > Wszystkie produkty > Aparatura laboratoryjna > Spektrometr BETA

Spektrometr BETA

Do spektrometrii beta oferowany jest spektrometr TDSP wraz z uniwersalną sondą scyntylacyjną SSU-TD z fotopowielaczem wyposażoną w scyntylator promieniowania beta.

 

 

 

 

 

TDR1-Parametry

 

 

 

 

 

 

 

Na życzenie może być dostosowany do współpracy z dowolną inną sondą.

Sonda może być umieszczona w ołowianym domku ochronnym (np. DO-1). Zestaw jest wykorzystywany do pomiarów aktywności beta próbek środowiskowych.

TDR1-pomiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładem aplikacji jest program do pomiaru aktywności aerozoli zawartych w opadzie atmosferycznym. Program komputerowy umożliwia:

 

  • zadawanie parametrów pracy sondy (wysokiego napięcia, wzmocnienia, progów dyskryminacji itp.)
  • pomiar w zadanym parametrycznie czasie i z zadaną liczbą powtórzeń wzorców, tła i próbek,
  • korekcję zmniejszania aktywności wzorców w czasie,
  • rejestrację w bazie danych wyników pomiaru,
  • generowanie raportów w postaci wydruków, plików Excel lub PDF.

 

Menadzer