Kategoria: Aparatura laboratoryjna

Sonda SSU-TD

Sonda SSU-TD służy do pomiaru promieniowania α, β i γ przez zastosowanie odpowiednich scyntylatorów. SSU-TD przystosowana jest do instalowania w niej wymiennych scyntylatorów ø40: alfa (SAD-12 D40) beta (SPF-32 D40), gamma (SKG ø40×35 – NaI(Tl)).       Sonda może być także oferowana w postaci scyntybloku z zainstalowanym na stałe scyntylatorem NaI(Tl): 2″ – jako SSTD2″ 3″ –

TAZAR – Miernik Zawartości Naturalnych Nuklidów

Miernik Zawartości Naturalnych Radionuklidów TAZAR przeznaczony jest do badania stężeń promieniotwórczości naturalnej w materiałach budowlanych, skałach, glebie,  odpadach  przemysłowych. Miernik TAZAR według metodyki zgodnej z Instrukcją 455/2010 ITB oraz Rozporządzeniem z 7.01.2021 (Dz.U. 2021 r, poz.33) do Prawa Atomowego dokonuje: pomiaru wartości stężeń potasu, radu i toru (w Bq/kg), obliczenia wartości współczynnika kwalifikacyjnego I, obliczenia niepewność wyznaczenia wartości wskaźnika I przy poziomie ufności 0,95, obliczenia wartości mocy

Spektrometr TDSP1

Spektrometr GAMMA

Spektrometr TDSP jest samodzielnym urządzeniem przeznaczonym do współpracy z sondami scyntylacyjnymi NaI(Tl) z fotopowielaczem. Wyposażony jest w funkcję automatycznej kalibracji i automatycznej stabilizacji widma. Zasilany jest z napięcia 12VDC i pobiera niewielki prąd (poniżej 200mA). W jego skład wchodzą następujące bloki funkcjonalne: zasilacz wysokiego napięcia z układem filtrującym o zadawanym parametrycznie napięciu wyprowadzonym na gnieździe BNC-MHV,

Spektrometr BETA

Do spektrometrii beta oferowany jest spektrometr TDSP wraz z uniwersalną sondą scyntylacyjną SSU-TD z fotopowielaczem wyposażoną w scyntylator promieniowania beta.                         Na życzenie może być dostosowany do współpracy z dowolną inną sondą. Sonda może być umieszczona w ołowianym domku ochronnym (np. DO-1). Zestaw jest wykorzystywany do pomiarów aktywności beta

Spektrometr ALFA

Sonda ALFA-1 służy do pomiaru aktywności promieniowania alfa. Jest ona przeznaczona do współpracy z programem ALFA zainstalowanym na komputerze klasy PC. Program może współpracować z czterema sondami ALFA-1 (poprzez interfejs RS-485).         W górnej części obudowy sondy ALFA-1 znajduje się komora pomiarowa, do której, poprzez zdejmowaną pokrywę, wkładana jest komora scyntylacyjna zawierająca