TD-Electronics > Wszystkie produkty > Monitoring środowiska > Sonda TDLG/TDLGE

Sonda TDLG/TDLGE

Karta katalogowa: TDLG.pdf

TDLG jest inteligentną sondą do ciągłego pomiaru mocy dawki w środowisku, realizowanego na licznikach GM. Jest ona przystosowana do pracy na zewnątrz budynku, w zmiennych warunkach pogodowych. Oferujemy także sondy realizujące dodatkowo pomiar spektrometryczny promieniowania gamma TDSG i TDSG3.

Wariant TDLGE – kompaktowa sonda wyposażona w interfejs PoE.

Sondy TDLG pracują m. in. w krajowym systemie wczesnego ostrzegania (PMS) Państwowej Agencji Atomistyki i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (z programem TDLG). Z powodzeniem zastępują one wysłużone mierniki SAPOS-90M, zapewniając bezawaryjną pracę.

Impulsy z licznika GM, proporcjonalne do mocy dawki, zliczane są przez system mikroprocesorowy i po przeliczeniu na moc dawki wyrażoną w [nSv/h] przesyłane do współpracującego komputera, za pośrednictwem portu szeregowego RS-232 lub RS-485.
Sonda TDLG została wyposażona w jeden licznik GM – 70 031E produkowany przez niemiecką firmę VacuTec. Jest to bardzo czuły, skompensowany energetycznie licznik GM, pokrywający zakres mocy dawki 0,01-3000uSv/h. Opcjonalnie możliwość zainstalowania drugiego licznika GM, na zakres 0,1-2000mSv/h.
Sonda GM charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • Napięcie zasilające 12 VDC +/- 2,4 VDC,
 • Prąd zasilania ok. 20mA,
 • Zakres pomiarowy 0,01uSv/h – 3000uSv/h (opcjonalnie do 2000mSv/h),
 • Nierównomierność charakterystyki energetycznej +/-30% (w zakr. 35keV – 2MeV),
 • Uchyb pomiarowy +/-15%,
 • Fluktuacje statystyczne przy 10 minutowym czasie całkowania dla poziomu tła +/-15%,
 • Zakres temperatur pracy -30 oC …. +70 oC,
 • Klasa ochronności obudowy IP67,
 • Interfejs szeregowy RS-232 (RxD, TxD i GND) lub RS485 (opcjonalnie), PoE (dla TDLGE).
 • Archiwizacja danych pomiarowych do 7 dni,
 • Zadawane parametry kalibracyjne,
 • Wyjście alarmu po przekroczeniu zadanego progu (opcjonalnie),
 • Wymiary sondy ø60x470mm,
 • Masa około 900g (2 kg – TDLGE).

Sonda TDLG została umieszczona w obudowie z anodowanego aluminium o średnicy 60mm i długości 470mm. Na dolnej części obudowy zamontowane jest ośmiostykowe gniazdo Amphenol C091 31W008 100 2 połączone z wtykiem Amphenol C091 31D008 100 2. Obudowa sondy oraz złącze zapewniają stopień ochronności IP67. Dzięki temu sonda może pracować niezawodnie w zmiennych warunkach klimatycznych. Elektronika sondy oraz licznik GM włożony jest w otulinę z pianki PE zabezpieczającą przed nagłymi zmianami temperatur.

ATESTACJA
Sondy TDLG brały udział w międzynarodowej interkalibracji aparatury pomiarowej mocy dawki EURADOS’2008, organizowanej przez Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) z siedzibą w Braunschweigu (Niemcy). Wykonywane były pomiary porównawcze urządzeń pomiarowych z 7 krajów:
– na środku jeziora (pomiary promieniowania kosmicznego)
– w laboratorium UDO (Untergrundlaboratorium fur Dosimetrie und Spektrometrie) zlokalizowanym w kopalni soli 490 metrów pod ziemią. Moc dawki w miejscu przeprowadzania pomiarów wynosi ok. 2 nSv/h
– na wolnym polu przy symulacji mocy dawki przy pomocy źródeł o różnej aktywności i energii.
Pomiary porównawcze potwierdziły prawidłowość wskazań sond TDLG w stosunku do wartości referencyjnych podanych przez organizatorów.

Karta katalogowa: TDLG.pdf