TD-Electronics > Wszystkie produkty > Monitoring środowiska > Sonda TDLG/TDLGE

Sonda TDLG/TDLGE

Karta katalogowa: TDLGE(H).pdf

TDLGE jest inteligentną sondą do ciągłego pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki H*(10) w [μSv/h] w środowisku, realizowanego na licznikach GM. Sonda wyposażona w interfejs PoE (zasilanie i dane po jednym kablu LAN).

Jest ona przystosowana do pracy na zewnątrz budynku, w zmiennych warunkach pogodowych.

Oferujemy także sondy realizujące dodatkowo pomiar spektrometryczny promieniowania gamma TDSG i TDSG3.

34 Sondy TDLGE i TDLGEH zostały sprzedane do Państwowej Agencji Atomistyki  oraz innych użytkowników (IMGW, WSSE, WBZK, IFJ….) .

16 sond TDLGEH pracuje w krajowym systemie wczesnego ostrzegania PAA (PMS).

Sonda TDLGE została wyposażona w bardzo czuły, skompensowany energetycznie licznik GM, pokrywający zakres mocy dawki 0,01-2000uSv/h.

W Sondzie TDLGEH zainstalowano dodatkowy licznik GM rozszerzający zakres mocy dawki do 2 Sv/h.

 

Parametry sondy TDLGE (TDLGEH) Dodatkowy GM (TDLGEH)
Zakres pomiarowy 50 nSv/h –2 mSv/h 0,5 mSv/h – 2 Sv/h
Czułość 15 imp/s/µSv/h 16 imp/s/mSv/h
Uchyb pomiarowy ± 10% ± 10%
Fluktuacje statystyczne (T = 10 min, 2σ) ± 10% (dla 100 nSv/h) ± 10% (dla 1 mSv/h)
Zakres energetyczny 35 keV – 2 MeV 55 keV – 3,5 MeV
Zasilanie Power over Ethernet
Komunikacja LAN (Ethernet)
Długość kabla LAN do 100 m
Temperatura pracy od -30 oC do +50 oC
Klasa ochronności obudowy IP-65
Wymiary sondy ø80 x 570 mm
Masa sondy ok. 2 kg
Zalecana wysokość nad poziomem gruntu ok. 1 m
Mocowanie sondy stacjonarne lub przenośne

Funkcjonalności sondy TDLGE(H):

  • Zliczanie impulsów z GM i obliczanie mocy przestrzennego równoważnika dawki promieniowania H*(10),
  • Tworzenie i archiwizowanie plików XML z czasem i wynikami pomiarów – 10- i 60-minutowych, (opcja 1-min.),
  • Udostępnianie plików z wynikami poprzez interfejs FTP i lokalną sieć LAN,
  • Możliwość skonfigurowania i udostępnienia w sieci Internetowej VPN.
  • Aplikacja WEB wyświetlająca wykres w przeglądarce internetowej

ATESTACJA
Sondy TDLG brały udział w międzynarodowej interkalibracji aparatury pomiarowej mocy dawki EURADOS’2008, organizowanej przez Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) z siedzibą w Braunschweigu (Niemcy). Sondy TDSG3 (rozszerzone o pomiar spektrometryczny na NaI(Tl) 3″) w MetroERM Intercompaarison Exercise 2016.

Wykonywane były pomiary porównawcze urządzeń pomiarowych z 7 krajów:
– na środku jeziora (pomiary promieniowania kosmicznego)
– w laboratorium UDO (Untergrundlaboratorium fur Dosimetrie und Spektrometrie) zlokalizowanym w kopalni soli 490 metrów pod ziemią. Moc dawki w miejscu przeprowadzania pomiarów wynosi ok. 2 nSv/h
– na wolnym polu przy symulacji mocy dawki przy pomocy źródeł o różnej aktywności i energii.
Pomiary porównawcze potwierdziły prawidłowość wskazań sond TDLG w stosunku do wartości referencyjnych podanych przez organizatorów.

Karta katalogowa: TDLGE(H).pdf