TD-Electronics > Wszystkie produkty > Aparatura laboratoryjna > TAZAR – Miernik Zawartości Naturalnych Nuklidów

TAZAR – Miernik Zawartości Naturalnych Nuklidów

Miernik Zawartości Naturalnych Radionuklidów TAZAR przeznaczony jest do badania stężeń promieniotwórczości naturalnej w materiałach budowlanych, skałach, glebie,  odpadach  przemysłowych.

Miernik TAZAR według metodyki zgodnej z Instrukcją 455/2010 ITB oraz Rozporządzeniem z 7.01.2021 (Dz.U. 2021 r, poz.33) do Prawa Atomowego dokonuje:

 • pomiaru wartości stężeń potasu, radu i toru (w Bq/kg),
 • obliczenia wartości współczynnika kwalifikacyjnego I,

 • obliczenia niepewność wyznaczenia wartości wskaźnika I przy poziomie ufności 0,95,
 • obliczenia wartości mocy dawki ekspozycyjnej 1 metr nad powierzchnią złoża.

W skład zestawu TAZAR wchodzą następujące zespoły:

 • Spektrometr TDSP1B,
 • Sonda SSTD3” ze scyntylatorem NaI(Tl) ø3” x 3”,
 • Komplet objętościowych wzorców kalibracyjnych (K, Ra, Th, nośnik),
 • Pojemniki typu Marinelli do pomiaru próbek,
 • Źródło kontrolne 137Cs,
 • Ołowiany domek osłonny DOP-80,
 • Komputer ze specjalizowanym oprogramowaniem,
 • Drukarka laserowa.

Dzięki zastosowaniu detektora ze scyntylatorem NaI(Tl) ø3” x 3” (ø76x76mm) wydajność detekcji jest ponad 6-cio krotnie wyższa w porównaniu z miernikami w których stosowany jest detektor ze scyntylatorem NaI(Tl) ø40x45mm, co wydatnie zmniejsza czas pomiaru próbki oraz poprawia dokładność pomiaru.