TD-Electronics > Wszystkie produkty > Monitoring środowiska > Stacja TDPMS3

Stacja TDPMS3

Nowe stacje TDPMS3 są dostarczane do Państwowej Agencji Atomistyki od jesieni 2015 roku. Po przejściu długotrwałych testów eksploatacyjne oraz badań w Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) z siedzibą w Braunschweigu (Niemcy) oraz polskich laboratoriach (np. CLOR) zaczęły być sukcesywnie włączane, w nowych lokalizacjach, do krajowego systemu systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS prowadzącego monitoring radiacyjny kraju dla PAA. W latach 2016 – 2022 34 stacje TDPMS3 zostały zainstalowane w nowych lokalizacjach.

Stacja wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych TDPMS3 służy do ciągłego pomiaru mocy przestrzennego równoważnika dawki H*(10) oraz spektrometrycznego pomiaru promieniowania gamma w powietrzu. Dodatkowo dzięki wyposażeniu jej w stację meteorologiczną mierzone są podstawowe parametry meteorologiczne (opad, prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność i temperatura. Sondy pomiarowe przystosowane są do ciągłej pracy na zewnątrz budynku.

Urządzenia wewnątrz budynku umożliwiają zbieranie wszystkich danych pomiarowych, ich archiwizację oraz wysyłanie do zdalnego serwera poprzez  Internetowy kanał VPN oraz awaryjnie przez sieć LTE. Dodatkowo ze zdalnego komputera możliwa jest korekta parametrów pracy Stacji oraz podejmowanie czynności serwisowych i konserwacyjnych.

Stacja zasilana jest z sieci 230V, ale wyposażona jest także w zasilanie buforowe umożliwiające jej bezprzerwową pracę do 14 dni.

W skład Stacji wchodzą następujące moduły urządzeń:

Na zewnątrz budynku na wspólnym stojaku rurowym zainstalowano:

Sondę TDSG3 do pomiaru:

 • Mocy przestrzennego równoważnika dawki H*(10) na czułym liczniku GM i dodatkowym liczniku GM o zakresie do 2 Sv/h
 • Spektrum gamma na detektorze ze scyntylatorem NaI(Tl) 3” i spektrometrze 512 kanałowym.

Stację meteorologiczną do pomiaru:

 • Temperatury zewnętrznej
 • Ciśnienia atmosferycznego,
 • Opadu deszczu i śniegu z rozdzielczością 0,2 mm (deszczomierz podgrzewany dla zewnętrznych ujemnych temperatur w celu pomiaru opadu śniegu),
 • Prędkości i kierunku wiatru

Wewnątrz budynku w szafce o wymiarach 60x60x30cm, wiszącej na ścianie:

 • Komputer przemysłowy do współpracy ze wszystkimi urządzeniami stacji,
 • Łącze Internetowe z kanałem VPN,
 • Modem LTE – do łączności rezerwowej,
 • Sterownik TDS zarządzający urządzeniami stacji z wbudowaną funkcją alarmu zabezpieczającą przed nieuprawnionym dostępem do urządzeń stacji i systemem „watch-dog” umożliwiającym między innymi zdalny reset urządzeń stacji,
 • Zasilacz sieciowy 230V/13,8V do zasilania wszystkich urządzeń stacji z opcją  doładowywania i przełączania na zasilanie buforowe z akumulatorów,
 • Jednofazowy licznik energii pobieranej przez stację z możliwością odczytu przez komputer stacji,
 • układy zabezpieczające i bezpiecznik sieciowy.

Wewnątrz budynku na posadzce umieszczono 2 akumulatory buforowe do pracy rezerwowej 2x6V/300Ah pozwalające na nieprzerwaną 14 dniową pracę stacji.

PAA z sondą TDSG3 brała udział w międzynarodowej interkalibracji aparatury pomiarowej mocy dawki MetroERM Intercomparison Exercise 2016, organizowanej przez Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) z siedzibą w Braunschweigu (Niemcy). Wykonywane były pomiary porównawcze urządzeń pomiarowych z 7 krajów:
– na środku jeziora (pomiary promieniowania kosmicznego)
– w laboratorium UDO (Untergrundlaboratorium fur Dosimetrie und Spektrometrie) zlokalizowanym w kopalni soli 490 metrów pod ziemią. Moc dawki w miejscu przeprowadzania pomiarów wynosi ok. 1,4 nSv/h
– na wolnym polu przy symulacji mocy dawki przy pomocy źródeł o różnej aktywności i energii.
Pomiary porównawcze potwierdziły prawidłowość wskazań sond TDSG3 w stosunku do wartości referencyjnych podanych przez organizatorów.