TD-Electronics > Wszystkie produkty > Monitoring środowiska > Sonda TDSG

Sonda TDSG

Sondy TDSG pracują od 2012 w sieci wczesnego ostrzegania IMGW-PIB (9 stacji). W sondy TDSG3 od 2015 roku zostały wyposażone dwie nowe stacje PMS-TDSG3 pracujące w krajowej sieci wczesnego ostrzegania PMS Państwowej Agencji Atomistyki (PAA).

Sonda TDSG jest inteligentną sondą do pomiaru:

  • intensywności równoważnika mocy dawki H*(10) w [uSv/h], realizowanego na liczniku GM oraz
  • widma promieniowania gamma, na spektrometrze z detektorem scyntylacyjnym NaI(Tl) ø2”x2” (lub  ø3”x3” dla TDSG3).

Jest ona przystosowana do pracy na zewnątrz budynku, w zmiennych warunkach pogodowych. Dane pomiarowe są przesyłane do współpracującego komputera.

 

 

 

Parametry sondy TDSG:

 

Napięcie zasilające 24 VDC ± 10%
Prąd zasilania ok. 150 mA
Temperatura pracy od -30 oC do +70 oC
Klasa ochronności obudowy IP67
Wymiary sondy ø180 x 450 mm (ø200 x 470 mm dla TDSG3)
Masa ok. 4 kg (ok. 5 kg dla TDSG3)
Komunikacja RS-232, RS-485, LAN (opcjonalnie)
Wewnętrzna pamięć 4 miesiące

Parametry toru mocy dawki (GM):

Zakres pomiarowy 10 nSv/h – 3000 uSv/h (opc. do 2 Sv/h)
Nierównomierność charakterystyki
energetycznej względem Cs-137
od -30% do +67% (w zakresie 35 keV – 2 MeV)
Uchyb pomiarowy ± 10%
Fluktuacje statystyczne ± 10% (dla 100 nSv/h, T=10 min, 2σ)

Parametry toru spektrometrycznego:

Zakres pomiarowy 10 nSv/h – 20 uSv/h (do 5 uSv/h dla TDSG3)
Zakres energetyczny 50 – 3000keV
Spektrometr 512 kanałów, max. 65535 impulsów/kanał
Czas pomiaru parametrycznie (zalecany 60 do 600 sek)
Scyntyblok gamma ø2”x2” NaI(Tl) (ø3”x3” dla TDSG3)

Automatyczna stabilizacja energetyczna widma (analiza piku K-40).
Oprogramowanie do automatycznej identyfikacji nuklidów.